Esiet sveicināti!

     
  Stundas, stundu izmaiņas sadaļā "Mācību process"                                                                                                                                    

        Krotes Kronvalda Ata pamatskola piedalās ESF projektā    Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās        izglītības iestādēs" 

ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2/16/I/001

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Priekules novada pašvaldība, 2017.gada 31.augustā noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.


Cienījamie vecāki!

Ar 2019.gada 29.augusta  Priekules novada pašvaldības  lēmumu nr. 412,  Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 1.oktobrī stājas spēkā ēdināšanas pakalpojuma maksa:

brokastis                          0,46

pusdienas pirmskolā      0,84

pusdienas pamatskolā   0,96

launags                             0,42

                                                                                       Skolas administrācijaMīlēt grāmatu- tas ir meklēt sabiedroto. Un nevar prasīt, lai tu draudzētos ar visiem uzreiz. (I. Ziedonis)  Kopsim savu latviešu valodu arī 2019./2020.m.g.,  lasot       ārpusklases literatūru!
 Pēc slimību profilakses un kontroles centra ieteikuma informējam:

• nodrošināt bērna veselības stāvokļa novērošanu ārpus skolas (mājās);

• nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja bērnam parādās slimības pazīmes (sāpes vēderā, caureja, slikta dūša, vemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra), informēt ārstu par to, ka skolā ir reģistrēts (-i) zarnu infekcijas slimības gadījums (-i), kā arī pēc iespējas ātrāk informēt skolu par bērna saslimšanu; 3

• nodrošināt bērnu ar atsevišķiem traukiem un personīgās higiēnas piederumiem (dvieļi u.c.);

• stingri sekot tam, kā bērns ievēro personīgo higiēnu, it sevišķi, kā mazgā rokas;

• nodrošināt rūpīgu telpu uzkopšanu mājās;

• precīzi pildīt ģimenes ārsta vai pediatra norādījumus

                 Skolas administrācija


Viss ir dabas dots

     30.oktobrī Aizputes pagasta saieta namā notika 7.netradicionālais mākslas konkurss “Viss ir dabas dots”. Tajā piedalījās arī mūsu skolas komanda: R.Matjasa un J.Pušinska (vizuālā māksla), I.Ikerte un R.Eglītis(mājturība) un vizuālās mākslas un mājturības skolotājs M.Cukurs.

    Vizuālās mākslas meitenes veidoja radošu ainavu, noformēja uz kartona, izdomāja un pievienoja nosaukumu.  Visas mājturības skolnieces meistara uzraudzībā gatavoja un noformēja torti. Renāra uzdevums bija uztaisīt vēja rādītāju. 

    Nobeigumā  klātesošā publika vērtēja radošās glezniņas, zēnu veikumu, baudīja torti un klausījās lekciju par zāļu tējām.

                                                                                                        Sk.Dz.Šterna

10.12.2019.   

Bebr(a)s loģiskās domāšanas konkurss

      Bebras ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt informātiku (datorzinātnes vai skaitļošanu) un skaitļošanas domāšanu 5.-12 klašu skolēnu vidū. No mūsu skolas piedalījās gandrīz visi 5.-9.klases skolēni. Uzdevumi ir interesanti, bet ir jābūt labām lasīšanas prasmēm, jāprot izanalizēt dotā informācija un nepieciešama liela  pacietība.

     Apsveicam!

     Labākais rezultāts 5.klasē un skolā – Enijai Valdmanei;

6.klasē – Gvido Jankevicam;

7.klasē – Sanijam Jakštam;

8.klasē – Maijai Pauzerei;

9.klasē – Karlīnai Samatai

  Sk.Dz.Šterna

10.12.2019.   

Fizika – tas ir aizraujoši!

          Piektdien, 6.decembrī, skolā viesojās FIZMIX pārstāvis ar aizraujošiem eksperimentiem un vērtīgām balvām konkursa uzvarētājiem. Konkurss notika starp 6.-9.klašu komandām. Tās veidoja 9.klases skolēni, kuri jau iepriekš bija piedalījušies ar fiziku saistītos pasākumos. Komandām bija jāsagatavo un jāprezentē mājas darbs. Jau to prezentācijas bija kā mazi šovi. Tālāk sekoja konkurss, kurā skolēni parādīja gan savas teorētiskās zināšanas, gan darbojās praktiski.

    Kamēr žūrija laboja darbus un skaitīja punktus, tikmēr FIZMIX pārstāvis Raitis rādīja paraugdemonstrējumus, kuros varēja piedalīties visi skolēni no 1. līdz 9.klasei.

      Noslēgums bija vissatraucošākais, jo balvu komplektu  - 5 Xiaomi viedās fitnesa aproces vēlējās iegūt visas komandas. Bet uzvaru svinēja Oliņi – Mariss Kadaģis 9.kl., Alekss Sidenko 9.kl., Renārs Eglītis 8.kl., Gatis Kadaģis 7.kl. un Darens Miltenis 6.klase.

       Paldies FIZMIX pārstāvim Raitim un žūrijai: skolotājām Gitai. Gunitai, Ilzei un lietvedei Agijai. 

Fizikas skolotāja Dz.Šterna

10.12.2019. 

Cits Bazārs Liepājā

             Skolēnu mācību uzņēmumi “Brīvbrīdis” un “Jautrie pirkstiņi” 30.novembrī piedalījās reģionālajā SMU pasākumā Cits Bazārs ”Ziemas viducī 2019” Liepājā t/c Kurzeme. “Brīvbrīdis” piedāvāja dažādas galda spēles, “Jautrie pirkstiņi” – apsveikuma kartiņas.  Pasākumā piedalījās SMU gan no Liepājas, gan Saldus, Rīgas, Dobeles, Mārupes. Abi mūsu SMU saņēma pateicības par piedalīšanos.

      Turēsim īkšķus par “Jautrajiem pirkstiņiem” un “Zīmītēm”, kuri 7.decembrī  brauks uz Latvijas SMU pasākumu Cits Bazārs Rīgā

SMU konsultante Dz.Šterna

2.12.2019.        

9.Starptautiskā reizrēķina konkursa rezultāti

       Par tradīciju kļuvusi Starptautiskās reizrēķina dienas rezultātu paziņošana Valsts svētkos novembrī:

     1.vieta Darens Miltenis 284 punkti

2.vieta Ildze Druņģe 227 punkti

 3.vieta Jana Pušinska 225 punkti

Sertifikātus saņēma:

 Kendija Kņūitiņa 211 punkti

                                          Gatis Kadaģis 205 punkti

                                         Anita Figoriņa 198 punkti

                Jūlija Domenika Krūmiņa 197 punkti

          Vēlam veiksmi arī nākošajos galvas rēķinu konkursos!

                                                                                                          Sk.Dz.Šterna

2.12.20019.    

Latvijas 101.gadadiena

    "Nav liela mūsu tēvzeme, lai gan lielāka par daudzām citām mazām zemēm. Domās tā viegli apkampjama, sakot no Latgales ziliem ezeriem līdz Vidzemes birzīm rotātiem kalniem, zaļās Zemgales laukiem un tumšiem kāpu siliem, aiz kuriem dvašo jūra," pirms simts gadiem rakstīja K.Skalbe. Lielā diena ir klāt- Latvijas valstij šogad 101.gadadiena.

        Krotes skolas skolēni šo dienu godināja gan ar dziesmām, gan dejām, gan dzejoļiem, gan rādot prezentācijas. 

     Šajā dienā Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Pateicību saņēma Mariss Vecvagaris (par ugunsdzēsēja- glābēja profesijas popularizēšanu karjeras un dzīves stundās), skolotājas G.Lācīte, D.Strēle, S.Tomase (par divu klašu kolektīvu ilgstošu un apzinīgu audzināšanu un pilnveidošanu), skolotājas I.Krugale, D.Šterna (par atsaucību un rūpēm skolas ikdienas dzīves organizēšanā), direktore G.Spiģere (par nerimstošu skolas kolektīva vadīšanu).

                                                                                    Skolotāja N.Norenberga

                                                                                                          25.11.2019.

 Labo darbu nedēļa mūsu skolā

    7.klase Labo darbu nedēļā izdomāja iepriecināt mazos pirmsskolniekus ar jaunām rotaļlietām. Mājās, pārskatot savus plauktus, atradās rotaļlietas, kuras saglabājušās no bērnības. Katram vajadzēja atnest vismaz divas rotaļlietas, kopā 17. Kad darbiņš bija paveikts, 7.klase devās ciemos pie pirmsskolniekiem. Visi bija priecīgi- gan par padarīto, gan bērni par jaunajām rotaļlietām.

   Labo darbu nedēļā 3.un 7.klase skolas dārzā lasīja ābolus, lai saimnieces varētu izvārīt garšīgu ievārījumu mums visiem.

     1. klase nomazgāja savu solu virsmas, klases durvis  un nolasīja vecās lapas telpaugiem.    Nedaudz vairāk kā ikdienā palīdzēja vecākiem un vecvecākiem.

   8. klase nomazgāja sienu līdzās trepēm, durvis, notīrīja spoguli. Ceļa posmā no skolas līdz veikalam salasīja nomestos atkritumus. Mazgājām, mizojām, sagriezām ābolus, lai saimnieces izvārītu ābolu ievārījumu.  Izgatavojām apsveikumu kartiņas Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai, lai mūsu skolas kolektīvs varētu sveikt Priekules novada skolu kolektīvus un savus sadarbības partnerus svētkos.

    6.klase jau otro gadu visas apkures sezonas laikā divreiz nedēļā iet pie mūsu skolas bijušās skolotājas N.Dīķes palīdzēt sanest malku.

Kl.audzinātājas: D.Strēle, S.Tomase, Dz.Šterna

11.11.2019.     

Mēs- krotenieki- esam bagāti

     5.novembrī Krotes bibliotēkā notika Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma seminārs, kurā piedalījās 5.klases skolēni. Pētniece Una Smilgaine iepazīstināja ar folkloras materiāliem, kas savākti Krotē un tās tuvākajā apkārtnē, ielūkojāmies fotogrāfiju un audio ierakstu krājumos. Savukārt lektore Elvīra Žvarte parādīja, kā praktiski izmantot digitālo arhīvu garamantas.lv. Šajā arhīvā Krotē vāktie materiāli ir vairāk kā 11 tūkstoši vienību un tie fiksēti ar numuru 387.

    Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 milj. folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti.  

     LFK digitālais arhīvs garamantas.lv ir visiem brīvi pieejama digitālā platforma, kas darbojas no 2014. gada nogales.   

                                                          N.Norenberga, 5.klases audzinātāja

                                                                                                    6.11.2019.            

Mazpulku skate

     27.septembrī Krotes skolā notika mazpulku rudens darbu skate. Šogad tā bija īpaša, jo mazpulcēniem bija iespēja runāt angliski un ar saviem projektiem iepazīstināt ne tikai komisiju, bet arī Islandes skolēnus.

      Pavisam deviņi mazpulcēni aizstāvēja savus projektus. Žūrija, kuras sastāvā bija fanu kluba prezidente G. Jonauska un bijušā skolas direktore Z. Dūduma, nolēma uz Latvijas Mazpulka forumu izvirzīt trīs mazpulcēnus: Kati Agnesi Lācīti, Mariju Elīnu Lācīti un Eniju Valdmani. 

           5.klases skolniece M. E. Lācīte                 

                                                                                             5.11.2019.                                            

Uzdrīksties uzvarēt!

  31.oktobrī 6. un 8.klase apmeklēja uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci Rīgā, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Junior Achievement Latvia ( Ja Latvia) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Konferences mērķis bija izglītot Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tās dod. Konference pulcēja ap 5000 skolu jauniešu no visas Latvijas. Dalībniekiem bija iespēja klausīties gan veiksmīgu uzņēmēju, gan Eiropas SMU finālistu stāstos, gan piedalīties konkursos, gan klausīties grupu Carnival Youth.

                                                    SMU konsultantes Dz.Šterna un S.Tomase

                                                                                                       4.11.2019.

 Atklāj pirmais – operas spēks Lielajā Dzintarā

        05.11. plkst. 13.00 6.-9. klase apmeklēs operu”Suitu sāga” Lielajā Dzintarā Liepājā no programmas “Latvijas skolas soma”.

     Pirms operu atklās pieaugušais klausītājs, operas fragmentus “pilnā ekipējumā” atskaņos skolu jaunatnei, kurā, iepriekš minētā opera iegūs bērnu un pusaudžu auditorijai pielāgotu ietvaru, tā ļaujot skolēniem saīsinātā versijā ne tikai piedzīvot vienu no senākajiem un krāšņākajiem mīlas stāstiem – stāstu par grāfa fon Šverina mantinieku jauno Ulrihu un viņa izredzēto – skaisto polieti Barbaru, bet arī uzzināt interesantus faktus par suitu novada vēsturisko izveidošanos.

        “Suitu sāga” ir stāsts par neprātīgu mīlestību, kuras redzamā zīme jau gandrīz četrsimt gadu ir unikālais suitu tautas tērps. Stāsts par Alšvangas valdniekiem Johanu un Barbaru, kuri viens otra dēļ uz spēles lika tik daudz. Stāsts no Kurzemes dzīlēm – Riharda Dubras opera “Suitu sāga”- pirmā opera, kas jebkad tapusi pēc Liepājas ierosinājuma. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros tapusi jauna latviešu oriģinālopera. Viens no pasaulē vispieprasītākajiem latviešu komponistiem Rihards Dubra radījis darbu, kura sižeta pamatā ir vēsturiski notikumi Kurzemē pirms četrsimt gadiem. Libreta autors ir kādreizējais Alsungas prāvests Gatis Mārtiņš Bezdelīga.

Dz.Šterna, direktores vietniece izglītības jomā

4.11.2019. 

Mazpulku skate Valdemārpilī un tirdziņš

      Šī gada 25.oktobrī trīs meitenes Enija Valdmane, Marija Elīna Lācīte un Kate Agnese Lācīte devās uz Valdemārpli, lai aizstāvētu savus mazpulku projektus.

    Šogad mūsu mazpulks izvirzīja Valdmaņu ģimeni Mazpulku padomes balvai, kurā pasniedz ābeli un diplomu.

     Mēs bijām sadalītas dažādās grupās. Kad bijām prezentējušas savus projektus, mēs kā aktivitāti ar saviem grupas vadītājiem runājām par dažādām augu audzēšanas metodēm un par augsni.

    Pēc prezentēšanas mēs devāmies uz tirdzniecības centru ‘’Jāņa Centrs” Talsos uz mazpulku tirdziņu. Tur mums gāja ļoti labi, pārdevām gandrīz visu savu produkciju un ieguvām nomināciju ‘’Labākā pārdošanas grupa’’.

     Kad tirdziņš bija beidzies, notika apbalvošana – visas trīs meitenes ieguva pirmo pakāpi!

       Kā mazu dāvaniņu ieguvām ‘’Mazpulku vides padomu kladi’’.

       Mēs sakām ļoti lielu paldies skolotājai Indrai Zvirbulei un vecākiem.

                                                                    5.klases skolniece Enija Valdmane 

                                                                                                          30.10.2019.
Divu dienu mazpulku salidojums

      Augusta pēdējā nedēļā no četrām skolām mazpulki satikās mūsu skolā. 

     Mēs braucām uz Lielbātas avotu, uz "Durbes Graudu" un "Embūtes garšvielām", kā arī uz  Embūtes skata tornīti.  Pirmās dienas vakarā spēlējām dažādas sporta spēles un iepazināmies viens ar otru, bet naktī svinējām Maijas dzimšanas dienu un cepām desiņas. "Embūtes garšvielās"  mācījāmies sajaukt  tēju maisījumus un garšvielas no dažādiem  dabas augiem. Lielbātas avotā mēs padzērāmies tīro, auksto avota ūdeni. "Durbes Graudā" uzzinājām, kā žāvē graudus. Mums bija iespēja uzkāpt Embūtes skata tornītī,  no kura pavērās skaists skats uz apkārtni. Naktī mēs gulējām skolas sporta hallē.Un vēl mēs bijām pie Zigrīdas Mantejas, kur mums rādīja, kā pin klūdziņu žodziņus. 

     Dāvanā mēs skolai iestādījām divas kļavas.Tā mēs aizvadījām divas  interesantas  un izglītojošas dienas.

                                                        Mazpulka dalībniece Anda Rosvalde

                                                                                        29.10.2019.

Tiltiņu atklāšana Krotes parkā

    Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada projektu “Pašvaldību darbi parkos” Priekules novads realizēja Bunkas pagasta Krotes parkā. Projekta realizācijas gaitā tika iegādāti kokmateriāli, lai atjaunotu divus gājēju tiltiņus. Tos izgatavoja un uzstādīja mūsu skolas absolvents, sava aroda lietpratējs Guntis Drāznieks.

    Tiltiņu atklāšanas pēcpusdiena bija 18. oktobrī. Tos atklājot, uzrunu teica Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, atklāšanas lentu pārgrieza parka krustmāte Evita Valdmane, vēstures zinātāja un bibliotekāre Lita Vēkause, pagasta pārvaldes darbinieks Nikolajs Afanasjevs.

    Parkā, starp tiltiņiem, skolasbērni piedalījās dažādās vides izzinošās aktivitātēs- Ieraugi un atzīmē !, Sameklē kaut ko slapju, pūkainu, gludu, jaunu, vecu!, Sagatavo nelielu priekšnesumu ”Parks” un atrādi!

     Priecājamies par vienu sakārtotu vietu mūsu parkā!

                                          Sandra Tomase, skolotāja, 1.klases audzinātāja

                                                                                                   27.10.2019.

     4.oktobris ir starptautiskā reizrēķina tabulas diena, šogad tajā piedalījās 5862 skolas no 33 valstīm. Mūsu skolā savas zināšanas pārbaudīja skolēni no 3. līdz 9.klasei. Labākos reizrēķina zinātājus uzzināsim Valsts svētkos novembrī.

                                                                      Matemātikas skolotāja Dz.Šterna

13.10.2019.

Mācīties var dažādi

           Septembra pēdējā nedēļa bija notikumiem bagāta – uzņēmām ciemiņus no Islandes - 14 devītās klases skolēnus un 3 pedagogus no Eskifjörður pamatskolas. Islandiešus sajūsmināja Latvijas daba, Vecrīga, Liepāja un Kuldīga. Ciemiņi mācījās no māla veidot krūzītes un medaļas pie keramiķiem Kristīnes un Mārtiņa Cukuriem, iepazina Latvijas augus un gatavoja dažādus garšvielu maisījumus pie I.Jurķes Embūtē, interesants bija bitenieka A. Saules stāstījums. Islandiešiem ļoti patika folkloras kopas “Atštaukas” programma un danču pēcpusdiena, kā arī sportiskās aktivitātes, ugunskurs un desiņu cepšana kopā ar mūsu skolēniem un vecākiem. Viesi apmeklēja arī Priekules novada pašvaldību un Bunkas pagasta pārvaldi.

      Ciemiņi iepazina ne tikai Latviju, bet arī Lietuvu – Jūras muzeju un Delfināriju Klaipēdā, Dzintara muzeju Palangā.

        Pavasarī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 20 skolēni un 3 pedagogi dosies uz Islandi.  Tā ir neparasta un pārsteigumiem bagāta zeme, to redzējām viesu prezentācijās par savu valsti, pilsētu un skolu. Iesaistoties šajā projektā, skolēni pilnveido savas svešvalodu, sadarbības prasmes, lepojas par savu novadu un valsti.

                                                              Projekta koordinatore  Dzidra Šterna

                                                                                                   13.10.2019.      Krotes Kronvalda Ata pamatskola ir iesaistījusies Nordplus Jauniešu izglītības programmā. Mūsu sadarbības partneris ir Eskifjörður pamatskola Islandē, projekta nr. NPJR-2019/10214.  Programmas aktivitāte  – klašu apmaiņa. Tā paredz  14 Islandes skolēnu un 3 skolotāju vizīti Latvijā šī gada septembrī, bet 25 mūsu skolas audzēkņi un 3 skolotāji dosies uz Islandi nākošā gada aprīlī. Skolēnu vecums 12-14 gadi, un projekta tēma ir “Starpkultūru saiknes stiprināšana starp mazajām lauku skolām Islandē un Latvijā”. 

   Islandiešus Rīgā sagaidīsim 23.septembrī.  Viesiem parādīsim  skaistākās vietas  Rīgā,  mūsu novadā un Liepājā. Ciemiņi iepazīs mūsu skolu, piedalīsies dažādās aktivitātēs, Miķļtirgū varēs vērot tautas tradīcijas un vērtēt mazpulcēnu darbu.

          Interesenti par mūsu sadarbības partneriem vairāk informācijas var iegūt Eskifjörður skolas mājas lapā: www.grunnesk.is , par Islandi -  www.islande.lv

Dir.vietniece izglītības jomā Dz.Šterna

  16.09.2019.                            

Meža ekspedīcija

     6.septembrī 5.un 6.klase devās uz Kalveni, kur AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris" aicināja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā - LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:

·       redzēja, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,

·       iepazina cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,

·       veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

     5.klases audzinātāja N.Norenberga, 6.klases audzinātāja Dz.Šterna

                                                                                                9.09.2019.

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .