Konkurss Bebr[a]s Latvijā norisinājās jau trešo gadu un tendence ir nemainīga - ik gadu dalībai piesakās aizvien vairāk skolu un skolēnu. Bebr[a]s 2019 dalībai pieteicās vēl nebijis skaits dalībnieku - 19 550 skolēnu no 331 Latvijas skolas, turklāt 68% dalībnieku pārstāvēja reģionu skolas. Tieši šī aizvien augošā interese starptautiskā konkursa organizētājam Latvijā - IT uzņēmumu grupai Visma deva impulsu veidot kopējo Latvijas skolu indeksu. Tas vienkopus atspoguļo 100 Latvijas aktīvākās skolas, kuras veicina savu audzēkņu interesi par informātiku un iegulda papildu darbu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā.

    Apkopojot šā gada rezultātus, aktīvāko skolu pieciniekā pirmo vietu ieņem skolas, kuras uz dalību konkursā motivējušas vairāk nekā 90 % audzēkņu 5.-12.klašu grupā. Godpilno pirmo vietu ieņem Silenes pamatskola (Bebr[a]s konkursā piedalījās 100 % audzēkņu). Tai uz papēžiem min RTU Inženierzinātņu vidusskola (97 %), Krotes Kronvalda Ata pamatskola (95 %), V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (93 %) un Ata Kronvalda Durbes pamatskola (92 %). Kopumā visaktīvākās bijušas Pierīgas skolas, tādejādi pirmajā vietā aktivitātes ziņā izvirzot Rīgas reģionu, kuram secīgi seko Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģionu skolas. Jāuzsver, ka visas Latvijas skolu indeksā iekļautās skolas konkursā Bebr[a]s mudinājušas piedalīties vismaz 40 % savu skolēnu.

                                                                            www.e-klase.lv

                                                                                                28.01.2020.