26.maijā Aizputē Bērnu un jauniešu vokālais konkurss "Jautrās notiņas"  - duets "Laura un Enija"  - 1.pakāpes diploms (sk. I.Ozola)

             Atzinība Vanesai Baužei  par veiksmīgu dalību Bioloģijas valsts 41.olimpiādes 2.posmā- sk.Sandra Tomase


            Konkursa "Ķengurs" 1.vietas ieguvēji no katras klases: Keita Kalveniece, Amanda Daniela Kņūta, Kendija Kņūtiņa, Vanesa Bauže, Jūlija Domenika Krūmiņa, Mariss Kadaģis, Laura Rosvalde, Gatis Kadaģis ( sk.Dina Strēle, Dzidra Šterna, Baiba Rosvalde, Sandra Tomase, Gunita Lācīte, Gita Spiģere)


           1. pakāpes diplomus folkloras dziedāšanas konkursā "Pulkā eimu, pulkā teku 2019" Rīgā 27.aprīlī ieguva Ieva Ikerte- Dižā dziedātāja, Ance Dreimane un Laura Rosvalde - Diždižā dziedātaja (sk.Līga Strēle)


              12.aprīlī Rīgā Biznesa augstskolā "Turība" projekta "Esi līderis!" dalībnieces J. Kņūta, V. Bauže, E. Jankevica prezentēja konkursa "Es savai skolai" darbu- Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Diplomu, Atzinību, Pateicību (sk. Nora Norenberga) 


             Mazo vokālistu konkursā "Skrundas balss" 13. aprīlī Vendija Jakšta ieguva 2.vietu (sk. Inita Ozola)

        13.aprīlī Laura Rosvalde mazo vokālistu konkursā "Skrundas balss" ieguva galveno titulu GRAND PRIX (sk. Inita Ozola)

                 Laura Rosvalde 24.martā Kazdangā mazo vokālistu konkursā ieguva galveno titulu "Kazdangas Cālis 2019"- sk. Inita Ozola

             Enija Valdmane 24.martā Kazdangā mazo vokālistu konkursā ieguva  titulu 3. LABĀKAIS CĀLIS (vecākajā grupā)- sk. Inita Ozola

                7.martā Elisa Jakšta ieguva galveno titulu Priekules novada mazo dziedātāju konkursā "Cālēns- 2019" (skolotāja I.Ozola)


            5.martā Līva Vēkause saņēma CEĻAZĪMI uz skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārtu Liepājā 2019.gada 27.martā (sk. Līga Strēle)


            2019.gada 19.februārī skolotāja Dzidra Šterna piedalījās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra, LU Fondu un VISC organizētā  "Ekselences balvas" finālā un ieguva Iedvesmas balvu. Apsveicam!


       25.janvārī Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā notika Latvijas atlases sacensības vieglatlētikā: 1.vieta- Raivijs Strēlis (lodes grūšana), 3.vieta- Sanijs Jakšts (lodes grūšana), 5.vieta- Ģirts Štēbelis (lodes grūšana)- sk. Vaclovs Svažs

           SMU “Jautrie pirkstiņi – 3” - “Labākais stends” pasākumā CITS BAZĀRS Kuldīgā 7.decembrī (sk.I.Ozola un S.Tomase)


                          SMU “Paukšķi” - “Videi draudzīgs produkts” pasākumā CITS BAZĀRS Kuldīgā 7.decembrī (sk.Dz.Šterna)


         SMU "Jautrie pirkstiņi" saņēma Pateicību par dalību SMU reģionālajā pasākumā "CITS BAZĀRS" Liepājā 1.decembrī (sk.S.Tomase un sk.I.Ozola)


         SMU "Paukšķi" saņēma Swedbank Simpātiju balvu 2018/2019 Videi draudzīgs produkts SMU reģionālajā gadatirgū un Pateicību par dalību SMU reģionālajā pasākumā "CITS BAZĀRS" Liepājā 1.decembrī (sk.Dz.Šterna)


     Sudraba diploms SMU "Skalu puikas" ("Iekuriņi") par iegūto 2.vietu skatītāju vērtējumā izgudrojumu un inovāciju festivālā "MINOX Zemgale 2018" 8.septembrī- Gatis Kadaģis, Mariss Druņģis, Gvido Jankevics (sk.Dzidrz Šterna)


     Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Izcilnieks 2017./2018.m.g. Gatis Kadaģis


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .