„Lauki un es” 

          Mācību ekskursija „Lauki un es” notika 10. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

       Mācību ekskursijas laikā interesentu grupa no mūsu skolas devās iepazīties ar Priekules novada lielāko un modernāko, augstas kvalitātes produkcijas ražotāju, piena lopkopības saimniecību “Pauguri”. Iepazināmies ar sirsnīgajiem saimniekiem Uldi un Astru Iņņiem, kuri dalījās savā dzīves un darba pieredzē, vadot darbus saimniecībā jau divdesmit piecus gadus. Izglītojamie tika iepazīstināti ar saimniecības izveides vēsturi, tagadējo saimniecības darbības apjomu. Izstaigājot saimniecību, tikām iepazīstināti ar slaucamo govju dzīves un ražojošo ciklu, dzīvnieku mītnes vietām atbilstoši fizioloģiskajām vajadzībām. Iepazināmies ar teļu barošanas robota darbību, kā arī ciltslietu un izslaukumu uzskaites datorizāciju. Izglītojamie varēja apskatīt slaukšanas iekārtu, piena dzesēšanas un uzglabāšanas telpu, kā arī tehnikas un barības uzglabāšanas ēkas. Diskusijas laikā izglītojamie varēja uzzināt par darba iespējām laukos, varēja noskatīties video sižetu par slaucējas profesiju. No saimniecībā redzētā atpazīt un iepazīt nepieciešamās profesijas zemnieku saimniecībā - agronoma, zootehniķa, traktorista, slaucējas, teļkopja, kā arī uzzināt par  nepieciešamajām zināšanām un prasmēm dažādajās profesijās, profesiju apguves iespējām.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .