Karjeras pasākums

Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

2.novembrī

plkst. 12:30

Skolas zālē

8. un 9. klašu skolēniem

“Ceļā uz sevi”

Tikšanās ar pasākumu organizatori un vadītāju

DINU BRENCI

      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2. novembrī  tika organizēts pasākums “Ceļā uz sevi!”, kurā Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 8. - 9. klašu izglītojamie tikās ar kultūras pasākumu organizatori Dinu Brenci. Pasākuma laikā tika nodrošināta  lekcija “Mani talanti un dotumi ”, kam sekoja praktiskā nodarbība skolēnu spēju un talantu atklāšanai.  Praktiskās nodarbības laikā jaunieši guva iemaņas, kā nebaidīties, strādājot auditorijas priekšā, kā arī apzināja savas spējas, sevi prezentējot. Skolēni iepazinās ar kultūras pasākumu organizatora  profesiju, darba vidi un ikdienu. Tikšanās laikā  Dina Brence iepazīstināja ar personisko pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā, savas karjeras veidošanā. Dalījās ar atziņām, kādas zināšanas, iemaņas un rakstura īpašības nepieciešamas šī darba veikšanai. 

Liene Sokolovska,

Pedagogs- karjeras konsultants

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .