Lejaskurzemes dziedātāju skate "Dziesmu dziedu, kāda bija"- S.Mierture, M.Lācīte, A.Dreimane, L.Rosvalde, I.Ikerte. Konkursa finālā Rīgā S.Mierture, A.Dreimane, I.Ikerte ieguva 1.pakāpes diplomu un Diždižās dziedātājas titulu (sk.L.Strēle). 17.februārī Karlīna Samata un Vanesa Bauže , piedaloties matemātikas 2.posma olimpiādē Grobiņas novadā, saņēma Atzinību- sk.G.Lācīte, sk.G.Spiģere, sk.B.Rosvalde. 


7.februārī Grobiņas novada atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 1.-4.klasēm Laura Rosvalde saņēma Atzinību- sk.B.Rosvalde.


 28.aprīlī E.L.Eberšteina, K.Samata, N.M.Pukalo, K.Katlaps piedalījās Novada skolu konkursā "Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās", kurā 6.klašu skolēni lepojas ar ko īpašu. Šajā gadā- ar Kronvaldu Ati. (sk.I.Krugale un sk.G.Lācīte)

"Ķengurs" ir matemātikas konkurss, kas notiek visā Latvijā. Savās klašu grupās uzvarēja V.Bauže, G.Kadaģis, A.Kuršinska, M.Kadaģis, D.Rosvalde, J.Krūmiņa, G.Rosvalds, K.Kņūtiņa (sk.B.Rosvalde, sk.D.Strēle, sk.G.Spiģere, sk.G.Lācīte, sk.S.Tomase).


28.aprīlī Druvā Mazpulku pieccīņā godalgotas vietas ieguva E.Jankevica, E.Valdmane, J.Pušinska, L.Vēkause, M.Pauzere, A.Dreimane, D.Rosvalde (sk.I.Zvirbule).


   Par labiem rezultātiem 7.klases angļu valodas olimpiādē Atzinību saņēma V.Bauže (sk.I.Zvirbule).

          12.aprīlī Krotes Kronvalda Ata pamatskolā notika Priekules novada skolēnu "Dullā Daukas literārās prēmijas konkurss". Mūsu skolu pārstāvēja: 1.-3.klašu grupā D.Miltenis (2.vieta) un K.Kņūtiņa - sk.G.Lācīte; 4.-6.klašu grupā A.Figoriņa - sk.D.Strēle un K.Samata (Atzinība)- sk.N.Norenberga; 7.-9.klašu grupā J.Kņūta (Atzinība), E.Jankevica (2.vieta), V.Bauže (1.vieta) un S.Mierture- sk.N.Norenberga.        SMU "Skalu puikas" 7.aprīlī Liepājā reģionālajā gadatirgū ieguva JAL nomināciju "Inovatīvs produkts" un uzņēmuma Blue Shock race (elektrokartingi) simpātiju balvu( sk.Dz.Šterna un G.Spiģere). Paldies sk.I.Krugalei par atbalstu!

         D.Miltenis Starptautiskā projekta "Rēķini galvā" fināla sacensībās ieguva 8.vietu Latvijā (sk.-Dz.Šterna).     Priekules novada organizētajā pasākumā "Gada uzņēmējs 2017" nominācijā "Uzņēmīgie jaunieši" balvu saņēma SMU "Skalu puikas"(sk.- Dz.Šterna).

G.Kadaģis un M.Kadaģis izcīnīja 1.vietas svarcelšanas sacensībās Tukuma novada čempionātā divās disciplīnās (treneris-E.Pudžmis).


Liepājas Universitātes Fizikas olimpiādē 8.klašu grupā 2.vietu izcīnīja E.Voitkēvičs (sk.D.Šterna) 2017.gada 12.janvārī.

Priekules novada Skatuves runas konkursam gatavojās I.Šulcs(4.klase), S.Mierture(8.klase), L.Vēkause(2.klase)- sk.L.Strēle.


Krotes Kronvalda Ata pamatskolas komandai 2.vieta Liepājas rajona novadu 8.skolēnu sporta spēlēs "Tautas bumbas" sacensībās 2017.gada 15.februārī (sk.V.Svažs).
SMU "Jautrie pirkstiņi" 11.februārī Kuldīgā reģionālajā gadatirgū ieguva JAL nomināciju “Labākā pārdošanas komanda”, kā arī žūrijas locekļa un sadarbības partnera SIA “ARKTIKA G” (“Stenders” picērija) simpātiju balvu.(SMU pārstāvēja A.D.Kņūta, A.E.Pomerance, G.Rosvalds, R.Eglītis)-sk.S.Tomase un I.Ozola.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .