Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēnu motivācijas programma

 

Krotē, 2017.gada 16.martā

 

1. Par sasniegumiem mācību darbā piešķirt šādas liecības:

·       „Zelta liecība” – vidējā atzīme 8,00 – 10,0

·       „Sudraba liecība”- vidējā atzīme 7,5 –7,99

·       „Bronzas liecība”-  vidējā atzīme 7,0 – 7,49

          Šīs liecības var saņemt, ja zināšanu vērtējums nevienā priekšmetā    nav zemāks par 5 ballēm.

        1.-3.klasē piešķir Gudrinieka liecību, ja vidējais vērtējums vismaz 7.00 un visos mācību priekšmetos vērtējums +

·       „Sūrapa liecība” (Sūrs darbs ceļ uz augšu) –saņem izglītojamie, kurus izvirza pedagoģiskā padome par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu.

 

2.      Izglītojamo saņemtie diplomi, goda raksti un atzinības raksti tiek publicēti skolas mājas lapā sadaļā "Mēs lepojamies!".

3.      Izglītojamie, kuri piedalās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos skolas godu popularizējošos pasākumos tiek atzīmēti iknedēļas skolēnu līnijā.

4.      Izglītojamie, kuri guvuši atzīstamus panākumus olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c. var tikt virzīti apbalvošanai pašvaldības līmenī (naudas balvas, ekskursijas, pieņemšanas u.c.)

5.      Skola pēc PPS lēmuma, izvērtējot skolēnu sasniegumu kvalitāti, apbalvo ar atzinības rakstu panākumus guvušo skolēnu vecākus 2 reizes gadā – Ziemassvētkos un mācību gada nobeigumā.

6.      Skolas direktore pēc saviem ieskatiem uz katra mācību gada 1.septembri izvirza goda nomināciju „Krotes Kronvalda Ata pamatskolas izcilnieks ……. māc. gadā”, dāvinot ekskluzīvu pildspalvu.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .