Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 13. februārī 1.- 9. klašu izglītojamiem notika pasākums „Es būšu”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar sabiedrībā pazīstamas personas personisko pieredzi, iepazīstināt ar iespēju veidot  savādāku nodarbošanos lauku vidē.

        Izglītojamiem tika novadītas sešas nodarbības-diskusijas atbilstoši izglītojamo vecumposmam, kuru laikā nodarbību vadītāja Līga Reitere iepazīstināja ar savu personisko pieredzi, mācoties, apgūstot un mainot dažādas profesijas (muzeja pedagogs, stāstniece, zāļu sieva, pirtniece), stāstīja par spēju būt radošam, motivētam un  uzdrīkstēties veidot  savādāku nodarbošanos lauku vidē. Rosināja nebaidīties pieņemt grūtus lēmumus, piemēram, būt pašnodarbinātai personai un dzīvot ar tautas gudrībām, saglabāt latviešu valodu un tās vietējo dialektu.

          Muzejpedagoģijas nodarbību laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar tāmnieku dialektu, varēja pamēģināt savas spējas glītrakstīšanā, jo valodas prasmes ir nepieciešamas visās profesijās. Nodarbībās tika izspēlētas pašizpētes spēles „Pastaiga”, „Seši logi” u.c.

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .