Mūsu skolas 1. – 4. klašu skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. jūnijā devās mācību ekskursijā „Grauda stāsts” uz Stendes pētniecības centru. Ekskursijas laikā izglītojamie iepazinās ar selekcijas un izmēģinājumu staciju, tās darbības nozīmi un daudzveidīgajām profesijām tajā- zinātnieka, agronoma, selekcionāra, laboranta-, iepazinās ar darba vidi, profesiju apgūšanas iespējām, nepieciešamajām prasmēm, zināšanām selekcijas un izmēģinājumu stacijas speciālistiem.

          Izglītojamie varēja apskatīt darbā izmantoto lauksaimniecības tehniku, apskatīt laboratorijas darbu, noskatoties filmu, gūt plašāku ieskatu par selekcionāra darbu, rast izpratni, ko nozīmē jaunas šķirnes izveidošana. Ekskursijas vadītāja aicināja iepazīt arī grauda nozīmi cilvēka veselībā, cienājot ar speciāli sagatavotiem miežu graudiem.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .