1. Tehniskais personāls

 1. Saša Siņickis- skolas saimnieks
  Agija Dreimane - lietvede
  Inguna Dreimane - pavāre
  Skaidrīte Pelce - virtuves strādniece
  Dzidra Jansone - tehniskā darbiniece
  Līga Strēle - tehniskā darbiniece
  Rita Krastiņa - tehniskā darbiniece
  Sigita Cīrule - skolotāja palīgs-aukle
  Anita Sikorska- skolotāja palīgs- aukle
  Edgars Baraks - strādnieks-kurinātājs
  Laimonis Briķis- kurinātājs (sezonas)
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .