Krotes Kronvalda Ata pamatskolas izglītojamo uzvedības noteikumi Bunkas pašvaldības skolas autobusā.

 

1. Skolas autobuss kursē saskaņā ar apstiprināto autobusa maršrutu un grafiku.

2. Stundām beidzoties, izglītojamie gaida autobusu skolas pagalmā. Par izglītojamo drošību un kārtību rūpējas dežurējošais pedagogs vai pagarinātās dienas grupas pedagogs. Pirmsskolas bērnus brauciena laikā pavada pedagogs vai auklīte.

3. Autobusā jāievēro mācību gada sākumā ierādītās vietas.

4. Brauciena laikā jāievēro kārtības un drošības noteikumi. Aizliegts staigāt vai skraidīt pa autobusa salonu, novērst autobusa šofera uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu. Autobusa šofera rīkojumi un aizrādījumi saistoši visiem pasažieriem. Aizliegts bojāt un piegrūžot autobusa salonu.

5. Izkāpjot no autobusa un sagaidot autobusu pieturā, jāievēro satiksmes un drošības noteikumi: nedrīkst skraidīt par autoceļa braucamo daļu, nedrīkst stāvēt uz ceļa braucamās daļas. Izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam pirms autobuss ir aizbraucis no pieturas vietas. Pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā nav braucošs autotransports.

6. Autobusa vadītājam ir tiesības izvērtēt situāciju autobusā, atsevišķos gadījumos apturēt autobusu. Atbildīgā persona par izglītojamo drošību izsauc vecākus vai policiju un ziņo skolas vadībai par notikušo. Autobuss turpina maršrutu pēc apstākļu noskaidrošanas.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .