Atkal pagājis viens mācību gads…

      Ir noslēdzies 2016./2017.mācību gads. Kāds tas ir bijis mūsu skolā? Pēdējā skolas dienā ar gandarījumu par labi padarītu darbu Bronzas, Sudraba un Zelta liecības saņēma 24 skolēni.

    Bronzas liecības saņēma : M.Buncis - 7,00,  K.Kalvāne - 7,00,  A.Rosvalde - 7,00,  L.Vēkause -7,00 (2.kl.),  G.Jankevics- 7,33 (3.kl.),  A.Figoriņa -7,10, (4.kl.),  I.Ikerte -  7,18, D.A.Kņūta  -7,27 (5.kl.),  E.Jankevica - 7,20 (7.kl.),  S.Mierture -  7,44, D.Rosvalde - 7,44, M.Norenbergs -7,00, R.Paulauskis - 7,00 (8.kl.).

     Sudraba liecības saņēma: J.D.Krūmiņa,  A.Pāvila-7,5  (2.kl.),  G.Kadaģis - 7,80, J.Pušinska - 7,70 (4.kl.),  M.Kadaģis - 7,50, K.Samata - 7,86 (6.kl.), V.Bauže – 7,80 (7.kl.).

    Zelta liecības saņēma:  M.E.Lācīte -8,00,  E.Valdmane – 8,50 (2.kl.), K.Kņūtiņa – 8,33, D.Miltenis - 8,00 (3.kl.).

   Sūrapa liecības saņēma S. Kalvāne,  L. Rosvalde (1.klase), V. N. Jansone(3.klase), S.Mierture (8.klase).

      Mēs lepojamies ne tikai ar labām sekmēm mācībās, bet arī ar citiem sasniegumiem. Pateicības no  Priekules novada Izglītības vadītājas Agritas Purviņas  saņēma: E.Voitkēvičs, R.Eglītis, R.Cīrulis, S.Mierture,  Z.Strēle, R.Paulauskis,  M.Norenbergs, D.Rosvalde,  E.D.Vītoliņa (8.kl.),  D.Miltenis  (3.kl.),  D.A.Kņūta,   A.E.Pomerance,  R.Eglītis,  G.Rosvalds, I.Ikerte,  R.Matjasa,  M.Pauzere,  E.Dārzniece,  K.Grulle ( 5.kl.),  L.Rosvalde (1.kl.),  M.E.Lācīte, E.Valdmane,  M.Šulca,  L.Vēkause, (2.kl.),  A.Dreimane (9.kl.),  J.Pušinska (4.kl.),  E.Jankevica (7.kl.), G.Kadaģis,  J.Pušinska (4.kl.).

    Uz pieņemšanu pie Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas V.Jablonskas  8.jūnijā tika uzaicinātas titula “Lielās dziedātājas” ieguvējas A.Dreimane, S.Mierture, I.Ikerte un viņu pedagoģe L.Strēle.

                                                             Krotes Kronvalda Ata pamatskolas

                                          direktores vietniece izglītības jomā  Dz.Šterna

                                                                                                 13.06.2017.

Tehniskās jaunrades diena

         29. maijā Priekules vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika Tehniskās jaunrades diena. Augsto tehnoloģiju uzņēmums „Aspired” aicināja skolēnus darboties četrās dažādās darbnīcās: „Klimats toreiz un tagad”, „Kā siltums nonāk līdz tavām mājām,” „Krāsu zinātne" un „Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”.

          Šajā pasākumā piedalījās arī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 6.-8. klases skolēni. Tehniski radošās darbnīcas ir izglītojošs un radošs karjeras izvēles pasākums ar mērķi rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Darbnīcās skolēniem bija iespēja caur spēles un izklaides elementiem uzzināt ko jaunu, iesaistīties ķīmijas, fizikas, elektronikas eksperimentos, uzzināt par profesijām, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas. Pēc skolēnu atzinuma, visinteresantākās bija nodarbības krāsu zinātnē un miljona pelnīšana.

              I.Krugale,Priekules novada pedagoģe-karjeras konsultante

                                                                                        2.06.2017.

  1.klase iepazīst Kroti!
           Mācību gada izskaņā 1. klase kopā ar savu audzinātāju Baibu un
 bibliotekāri Litu devās pārgājienā pa Kroti. Skolēni uzzināja, kas ir
 Kurgāns, kādi noslēpumi glabājas zem tā, aplūkoja līdzi paņemtās
 bildes ar barona pili, aizstaigāja līdz Kronvalda Ata dzimtajām
 mājām, smilšu bedrēm un Krotes dzirnavām. Pa ceļam izmērīja arī 
barona ozolu, kura apkārtmērs izrādījās astoņi pirmklasnieki.Skolēni
 pārgājiena laikā iepazina tikai daļu no Krotes, tāpēc ieplānoja nākamajā
 mācību gadā iepazīt otru Krotes pusi.
           Paldies bibliotekārei Litai par pārgājiena maršruta izstrādi un
 informāciju, un ceram, ka viņa piebiedrosies arī nākamajā reizē.

                                                  B.Rosvalde, 1.klases audzinātāja

                                                                         31.05.2017.

    Vides festivāls "Tīrai Latvijai" Tērvetē

     Jau vairākus gadus pēc kārtas mācību gada sākumā visās Latvijas izglītības iestādēs tiek izsludināts izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkurss.  

       Arī mūsu skolas skolēni  aktīvi iesaistījās šajā  konkursā. Kā pateicība par piedalīšanos konkursā  aktīvākajiem dalībniekiem (diemžēl visiem nebija iespējas aizbraukt, jo autobusā vietu skaits ir ierobežots) 26. maijā  tika organizēts brauciens uz bērnu vides festivālu “Tīrai Latvijai” . Festivālā bija vairāk kā 40 dažādas bezmaksas izziņas un radošās darbnīcas, bija muzikāli priekšnesumi, kā arī  iespēja nopirkt dažnedažādus našķus. Tikāmies ar Cūkmenu, pēc tam apmeklējām LVM Dabas parku Tērvetē.  Vakarpusē noguruši, sāpošām kājām, bet apmierināti atgriezāmies mājās.

      Uzskatu, ka diena bija ļoti daudzpusīgi piepildīta. Tas, cik katrs no dalībniekiem ieguva, redzēja, bija atkarīgs no viņiem pašiem – no viņu aktivitātes, ieinteresētības.

                                                                    Sk.G.Lācīte

                                                                                28.05.2017.                                                                                             

   Mācību ekskursija-Meža ABC

  Meža ABC – lieliem un maziem, iesācējiem un pieredzes bagātiem – visiem, kas mīl dabu! Visiem, kuri vēlas iepazīt , pasmaržot, pagaršot, sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā!

    2017. gada 11. – 13. maijā Meža ABC notika jau septīto reizi Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā”. Mūsu skolas 1. – 4. klases uz šo pasākumu devās 13. maijā. Apmeklējot kādu no 35 meža pieturām, piemēram, Kukaiņi – smukaiņi, Sēklas un stādi, Meža dārgumi, Medības, Alnīša namiņš, Sajūtu darbnīca u. c. skolēni caur aktīvu darbību, atbildot uz jautājumiem un pildot praktiskus uzdevumus, iepazinās ar visu meža audzēšanas ciklu, ieguva noderīgu informāciju par meža apsaimniekošanu un Latvijas meža nozari.

  Pēcpusdienā noskatījāmies medību suņu parādi, aizpidījām Meža ABC izvērtējumu, pusdienojām, saņēmām balviņas no pasākuma atbalstītājiem. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds un vairāk nekā 70 organizācijas un uzņēmumi.

  Devāmies apskatīt Riežupes Smilšu alas – kas ir mākslīgais pazemes alu labirints – izcirsts baltajā smilšakmenī. Pabijām pie Ventas rumbas – platākā ūdenskrituma Eiropā. Vērojām aizraujošu skatu – kā nārstojošās zivis- vimbas- cenšas uzveikt rumbu un pārlekt tai pāri.

 Gandarīti par dienā redzēto, sajusto un uzzināto atgriezāmies mājās!

                                            2.klases audzinātāja S.Tomase

                                                                                   17.05.2017.

"Traistēni" Vecpiebalgā

      Kārtējais folkloras festivāls šogad notika Vecpiebalgā. Mēs to iesākām ar naktsmītnes iekārtošanu – bija ļoti cieši, bet toties mīļi. 5. maijā jau bija aktīvās darbības laiks- Atklāšanas koncerts- tur dziedāja mūsējie, koncerti baznīcā – arī dziedāja Ieva, Sindija un Ance. Dižais danču vakars, kur dejoja visi, jo pēkšņi pratām visu.Visubeidzot novadu noslēguma koncerti- kur mēs lieliski iekļāvāmies Lejaskurzemes priekšnesumā. Vēl bija karsta, bet ļoti interesanta piedalīšanās darbnīcās. Garšojām sviestu, taisījām saulītes, lecām gumijas, pētījām linu mīstīšanu un kulstīšanu, ielāgojām, kā jācep maize, kā arī no vējdzirnavu augšas pieskandinājām Vidzemes pakalnus ar Kurzemes dziesmām.

        Rītausmā aplūkojām veco skolu, kur strādājis Kronvalds, fotogrāfējāmies pie vītoliem, kurus stādījuši brāļi Kaudzītes; bet Kronvalda atdusas vietā, Vecpiebalgas skolas kapos, atnesām viņam sveicienus no Kurzemes – no Krotes. Bija skaisti, ļoti karsti, ļoti augstā Dzērbenes kalnā kāpām koncertēt, ļoti skaļā sacensībā piedalījāmies – gaidām nākošo gadu.

                                                                  Visu apkopoja "Traistēnu"Līga

                                                                                    11.05.2017.  
 Māmiņdienas svētki

  Sienāzītim ir pļava zaļa.

Vālodzītei ir dziesmu vaļa,

Man ir sava māmuliņa,

Es tai zelta atslēdziņa.

                        (E. Stērste)

 

        Māmiņu dienai veltītais koncerts pirmsskolā ir izskanējis. Bērni bija sagatavojuši skanīgas dziesmiņas, mīļus vārdus un jaukas dāvaniņas savām mīļajām māmiņām.

       Lai saulaini, jauki, mīļi Jūsu ģimenei šie svētki! 

                                                                                    Sk. Inita  Pauzere

                                                                                        10.05.2017.      

  Festivāls "Pulkā eimu, pulkā teku"

           Tieši tai laikā, 4. maijā, kad visi citi klāja baltos galdaudus un vīkšīja svētku pusdienas, “Traistēni” kopā ar daudziem Latvijas folkloristiem pieskandināja Vērmanes dārzu Rīgā.

            Mūsu mēģinājumu uz parka celiņa filmēja un fotogrāfēja daudzi ārzemnieki – laikam jau bijām smukas un labi skanēja.

            Kurzemes priekšnesumu atklāja mūsu meitenes ar “Nedomāju, necerēju”, kuru sauca Ieva.

            Mūsu pašu uznāciens arī bija bez vainas – katrs zināja savu vietu un darīja, cik varēja. Un tad tālāk ceļš uz Vecpiebalgu, bet tas jau ir cits stāsts.

                                                               L.Strēle, "Traistēnu" vadītāja

                                                                                        10.05.2017.                  

   Aprīlis – Ata Kronvalda mēnesis 

    Aprīlī daudzviet Latvijā tiek rīkoti piemiņas pasākumi, veltīti valodniekam Atim Kronvaldam. Īpaši šie svētki vienmēr ir kroteniekiem, jo 1837.gada 15.aprīlī Krotē ‘’Lejas Miķu’’ mājas vecajā pirtiņā pasaulē nāca viens no ievērojamākajiem latviešiem Atis Kronvalds. Viņa lielākais devums latviešu tautai ir radītie jaunvārdi, kurus joprojām lietojam ikdienā –  augstskolaburtnīcacietoksnisdzejaelektrībalīdzekļi,  nākotnepagātnepriekšmetsslimnīca, teikumsvēstulevēstureviela  un daudzi citi, kopā gandrīz 200 jaunvārdu. A.Kronvalds nodzīvoja vien 38 gadus, bet savā īsajā mūžā paspēja izdarīt ļoti daudz.

      Krotē novadnieka godināšana sākās ar Ata Kronvalda un Alfrēda Krūkļa vecāku kapavietu sakopšanu Krotes kapsētā, kuru paveica 8.klase un folkloras kopa ‘’Traistēni’’ kopā ar skolotājām Sandru Tomasi un Dzidru Šternu.

     25.aprīlī Krotes skolas zālē ikviens tika aicināts uz A.Kronvalda 180.jubilejas svinīgu atceres pasākumu. Katra klase atrādīja savu mājasdarbu - iepriekš sagatavotu priekšnesumu, kurā apspēlēja kādu Kronvalda darinātu jaunvārdu. Pēc tam  visi kopā minēja arī tādus jaunvārdus, kuri neieviesās, kā, piemēram, daileklis, gailestība, tirdonis, garinieks un citi. Kad bijām uzklausījuši arī sesto klasi, kuri čakli strādājuši, lai sagatavotu prezentāciju par Ati Kronvaldu un citas svinīgas uzrunas, laiks bija gardam svētku kliņģerim. Pēcpusdienā gan laiks mūs nelutināja un izpalika visai skolai plānotās aktivitātes ‘’Lejas Miķos’’. Taču kopā ar skolas direktori un pārstāvjiem no katras klases devāmies uz A.Kronvalda dzimtajām mājām, lai iedēstītu puķes pie piemiņas plāksnes. Liels paldies ‘’Lejas Miķu’’ zemes īpašniecei Sandrai Kuršinskai par sakopto piemiņas vietu vairāku gadu garumā par spīti meža zvēru postījumiem!

     Ata Kronvalda atceres pasākumu cikls noslēdzās ar novadpētniecisku ekspedīciju, kuras moto bija – ‘’Tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt’’ (A.Kronvalds).  Paldies visiem ekspedīcijas dalībniekiem par kopā būšanu un vēlmi kopā iepazīt savu dzimto vietu!

    Jau 12.maijā plkst.13.00 Krotes ‘’Būdniekos’’ pie mežābeles tiek visi aicināti uz ikgadējo dzejnieka, otra ievērojama mūsu novadnieka Alfrēda Krūkļa atceres pasākumu ‘’…un mežābele maijā zied.’’ A.Krūklis ir A.Kronvalda māsas Billes mazdēls.

    Uz Latvijas  simtgades jubilejas sliekšņa novēlu visiem kaut mazu daļiņu no tās mīlestības un degsmes uz savu zemi un valodu, ar kādu mīlēja Atis Kronvalds! Lai mums katram sirdī ir Kronvalda vārdi – ‘’Man nav svētākas valodas par latviešu valodu, man nav mīļākas tautas par latviešu tautu!

                                   Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause 

                                                                           5.05.2017.              
   Vecvecāku un pagasta pensionāru tikšanās

       Krotes skolas kolektīva organizētajā ikgadējā pavasara pasākumā jau divdesmito reizi pulcējās skolēnu vecvecāki un Bunkas pagasta pensionāri. Gatavošanās šim pasākumam sākās jau janvārī- priekšnesumi, dāvaniņas, pārsteigumi- tas viss jāpaspēj sarūpēt.

     Vēss, bet saulains ausa 20. aprīļa rīts. Vēl pēdējie nepadarītie darbiņi, un pusdienas laiks klāt, kad skolā ierodas mūsu viesi. Viņus sagaida staltie 8. klases zēni. Un koncerts var sākties! Savu varēšanu un mācēšanu parāda gan mazākie- pirmsskolas audzēkņi-, gan klašu kolektīvi, ritmikas pulciņš un folkloras kopa “Traistēni.” Tā dziesmās, dejās, vārdu spēlēs aizrit koncerta laiks, kura noslēgumā ciemiņiem dāvinām SMU “Jautrie pirkstiņi” un Papīra plastikas pulciņa dalībnieku gatavotās apsveikuma kartītes.

    Pasākuma turpinājumā ar laba vēlējumiem un uzmundrinājuma vārdiem dalījās Priekules domes deputāts, uzņēmējs Arnis Kvietkausks. Pārsteigumu un apsveikumu sagādāja mūsu skolas absolventi: Renāts Pocjus- dziesmās, bet tautisko deju soļos Rosvalds Kristaps ar deju partneri Artu Unu un Norenbergs Kristaps ar deju partneri Agiju.

     Par izklaidējošo daļu rūpējās šī pasākuma aizsācēja skolotāja Zigrīda Dūduma. Pasākuma laikā ciemiņi piedalījās skolas absolventu un labvēļu sagādāto loteriju “loterēšanā”, gleznu izsolē, Jāņa Mucenieka grāmatas “Neticams stāsts par Vārtājas brīnummeiteni” saņemšanā. Vienojās dziesmās un deju soļos.

    Smaržo kafija, rasols, plātsmaizes...

   Viens mirklis un... tiksimies atkal nākampavasar šai pašā vietā, šai pašā laikā...

    Paldies skolas kolektīvam- maziem un lieliem, paldies atbalstītājiem- loterijas gādātājiem, paldies mūsu vecvecākiem un pensionāriem par mirkli prieka! Paldies!

Loterijas atbalstītāji:

1.     Guntis Krūmiņš / Priekules maizes ceptuve

2.     Ineta Jurķe / Embūtes garšvielas

3.     Inita Ozola / Avon

4.     Gunita Lācīte / Oriflame

5.     Linda un Raimo / Vācu preces

6.     Arnis Kvietkausks / veikals "Kvanta"

7.     SIA “SC Grand”

8.     Vilnis Klaks

9.      Sigita Šneidere

10.    Nora Norenberga

11.     Indra Zvirbule

12.    Jānis Tomass

13.   Renāte Ķeķe

14.   Guna Siņicina

15.   Edīte Brumberga

16.   Intars Iesalnieks

17.   Uģis Segliņš

18.  Lita Vēkause

19.   Lolita Duge

20. Arturs Rosvalds

21. Selēna Laura

22. Gunta Grenovska

23. Raivis un Līga Dobravaļski

24. Ilze un Maija Spīres

25. Santa un Aldis Dūdumi

26. Liene Pickaine un Māris Dūdums

27. Madara un Dina Strēles

28. SMU “Skalu puikas”

29.SMU “Jautrie pirkstiņi”

                                                                    Skolotāja Sandra Tomase

                                                                          26.04.2017.

  Dullā Daukas literārās prēmijas konkurss Krotes skolā

                Jau vairākus gadus Priekules novada skolu skolēni  tiek aicināti piedalīties Dullā Daukas literārās prēmijas konkursā. Skolēni tiek aicināti rakstīt pasakas, stāstus, miniatūras, fabulas, dzejoļus un citu žanru darbus. Kā paredz nolikums, darbus vērtē neatkarīgs eksperts. Pirms tam darbi tiek kodēti, lai maksimāli godīgi tie tiktu vērtēti.

                Šogad konkursa noslēguma pasākums notika Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 12.aprīlī. Bija aicināti piedalīties visi rakstītāji un viņu skolotāji. Piedalījās arī darbu vērtētāja- rakstniece un dzejniece Jana Egle: "Veicot iesniegto darbu izvērtēšanu, vislielāko prieku un lielākās grūtības sagādāja 1.-3.klašu grupas uzvarētāju izvēle. Bija ļoti daudz savdabīgi uzrakstītu darbu. Mazie bērni vēl ir ļoti patiesi un raksta tā, kā jūt, bez pozas un uzspēles. Iepriecināja arī vidusskolas grupas vienīgā iesniegtā darba atraktivitāte un labdabīgā ironija, tāpēc šis darbs arī bez konkurences izpelnījās pirmo vietu. Kopumā varu teikt, ka Priekules novada latviešu valodas un literatūras skolotāji ir paveikuši lielu un svētīgu darbu, mudinot bērnus un jauniešus izpausties rakstniecībā. Ceru, ka no tagadējiem skolniekiem izaugs vismaz kāds mans kolēģis rakstnieks."

    4.klases skolēni parādīja priekšnesumu par notiekošo, ja tic brīnumiem, tie notiek ne tikai Ziemassvētkos, bet tad, kad notic. Godalgotie dalībnieki lasīja savus darbus, saņēma diplomus un balviņas, bet noslēgumā visi cienājās ar kliņģeri un tēju. Konkursā savus darbus iesniedza 46 skolēni.

          1.-3.klašu grupā darbus iesniedza 18 skolēnu: 1.vieta- Paula Klievēna, 2.vieta- Darens Miltenis, 3.vieta- Eimija Marta Baumane, Atzinība- Elisa Tuskena, Santa Fromane, Annija Āboliņa.

            4.-6.klašu grupā startēja 14 skolēnu: 1.vieta- Elizabete Zīverte, 2.vieta- Reinis Isakovs, 3.vieta- Bruno Bergmanis, Atzinība- Kārlis Ivanovs, Karlīna Samata.

            7.-9.klašu grupā bija jāvērtē 13 skolēnu darbus: 1.vieta- Vanesa Bauže, 2.vieta- Evelīna Jankevica, 3.vieta- Alīna Nellija Sedola, Atzinība- Jūlija Kņūta.

              10.-12.klašu grupā piedalījās viens skolēns Arvīds Kurāts. Viņam tika piešķirta 1.vieta.

              Pateicības un balviņas saņēma arī visi skolotāji, kuri skolēnus šim konkursam virzīja un gatavoja: Agrita Otaņķe, Iveta Tuskena, Baiba Biezbārde- Ločmele, Agnese Razma, Gunita Lācīte, Marika Šeflere, Agita Zuļģe, Indra Ivanova, Ruta Bružika, Dina Strēle, Nora Norenberga, Aija Birze, Ilona Balande, Gaļina Šteina, Mārīte Sergejeva, Valda Valpētere.

       Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā, īpaši izglītības vadītājai Priekules novadā Agritai Purviņai, direktorei Gitai Spiģerei, skolotājai Dinai Strēlei un 4.klases skolēniem!

                       Latviešu valodas un literatūras skolotāja Nora Norenberga

                                                                                  15.04.2017.                      
 Teātra apmeklējums

     5. aprīlī 1.-5. klase devās uz Liepājas teātri, lai skatītos izrādi "Dželsomīno Melu zemē".

     Itāļu rakstnieka Džanni Rodāri radītais puisēns Dželsomīno ir piedzimis ar brīnumainu balsi, un tas viņam sagādā ne mazums problēmu – tad, kad viņš dzied, plīst logu stikli, grūst ēkas un no galvām tiek aizpūstas parūkas. Dželsomīno dodas lielajā ceļojumā, jo tā agri vai vēlu notiek ar visiem pasaku varoņiem viņu pieaugšanas stāstos. Viņš nokļūst Melu zemē, kur maize tiek saukta par tinti, bet īsta nauda un patiesība nevienu neinteresē.  Dželsomīno kopā ar tālajā zemē sastaptiem draugiem maina Melu zemes paradumus. Savukārt režisors Ģirts Šolis kopā ar aktieriem Dželsomīno piedzīvojumu stāsta, atklājot teātra radīšanas un pārtapšanas noteikumus, kā arī fantāzijas neierobežotās iespējas.

     Skolēniem izrādē patika gan specefekti, kas uzbūra pasakas radītos brīnumus, gan pati pasaka, kas skaidri parādīja, ka meli noved pie graujoša rezultāta.

                                                               Skolotāja S.Tomase

                                                                              10.04.2017.

Aprīlis- Kronvalda Ata mēnesis

             Aprīlī Latvijā atzīmē Kronvalda Ata dzimšanas dienu.

          Svarīgi svētki tie ir Krotei un Krotes skolai, kura nes Kronvalda vārdu. Šogad piemiņas mēnesis aizsākās ar Kronvalda un dzejnieka Alfrēda Krūkļa (kurš ir Kronvalda radinieks) vecāku kapu sakopšanu. To ļoti veiksmīgi darīja folkloras kopas “Traistēni” meitenes un skolēnu mācību uzņēmums “Mēs palīdzam visiem”. Kopā ar viņiem strādāja un par kapu kultūru runāja skolotāja Sandra Tomase un Dzidra Šterna. Darbu beidzot, Ainārs teica - “Ja iet kapus kopt, tas jādara regulāri”. Visi tam piekrita.

                                                                              6.04.2017.

Skolēni eksperimentē

                6.martā Rīgā Latvijas Universitātes Dabas zinātņu centrā notika forums 1.-9.klašu skolēniem "Skolēni eksperimentē". Forumā piedalījās 180 komandas, mūsu skolu tajā pārstāvēja 8.klases skolēni : Zane Strēle un Edgars Voitkēvičs ar eksperimenetu "Lidošana vai peldēšana".  Eksperimenta būtība- ziepju burbulis it kā gaisā karājas, bet patiesībā peld ogļskābajā gāzē, kura ir bezkrāsaina.  To sauc par ķermeņu levitāciju. Foruma noslēgumā skolēni devās ekskursijā pa Dabaszinātņu centru, ķīmijas laboratorijā varēja vērot un paši piedalīties dažādos eksperimentos.

                          Dabaszinību pulciņa "Zibšņi" skolotāja Dzidra Šterna

                                                                         26.03.2017.


Izstāde "Ražots Liepājā"

                Katru otro gadu Liepājā notiek izstāde "Ražots Liepājā". Šogad tā 17. un 18.martā pulcēja 184 uzņēmumus no Liepājas un tuvākās apkārtnes. Mūsu skolas SMU "Skalu puikas" un "Jautrie pirkstiņi"  kopā ar Priekules novada uzņēmējiem piedalījās šajā izstādē. Divās dienās izstādi apskatīja  apmēram 30 tūkstoši apmeklētāju. Skolēniem tā bija laba pieredze gan piedāvājot savu produktu, gan iepazīstot Liepājas uzņēmumus.

                Paldies Priekules novada pašvaldībai un lauku attītības konsultantei I.Ginterei par sadarbību.

SMU "Skalu puikas" konsultante Dzidra Šterna

26.03.2017.


Rēķini galvā

                24.martā Rīgas 28.vidusskolā jau 17.reizi notika starptautiskā projekta "Rēķini galvā" Latvijas fināls. Tajā 1.-3.klašu grupā piedalījās 3.klases skolēns Darens Miltenis, veterānu grupā skolotāja Dz.Šterna. Lai piedalītos finālā, bija jāpiedalās 3 neklātienes etapos, apkopojot to rezultātus, labākie 14 tiek uzaicināti uz finālu. Katrā neklātienes etapā 1.-3.klašu grupā piedalījās apmēram 450 dalībnieki.  Darenam finālā bija jārēķina 50 minūtes 5 noteiktas disciplīnas: saskaitīšana, atņemšana, saskaitīšana un atņemšana, ailīšu aizpildīšana, salīdzināšana. Visu rēķina tikai galvā, jo ātrāk un mazāk kļūdās, jo vairāk punktu.  Darens rēķināja ļoti labi, uzstādīja personīgo rekordu un ieguva 8.vietu. Prieks par Darena uzcītību un neatlaidību, jo bez regulāras vingrināšanās šādu rezultātu sasniegt nevar.

Matemātikas skolotāja Dzidra Šterna

26.03.2017. 

Ekskursija uz Rīgu

    Pēdējā brīvlaika dienā,19.martā, 2., 4. un 5. klase kopā ar audzinātājām- Sandru Tomasi, Initu Ozolu un Dinu Strēli- bijām ceļā uz Rīgu.

     Mūsu lielākais notikums- Latvijas Nacionālās operas un baleta teātrī izrāde „Putnu opera”, kuru gaidījām jau no Ziemassvētkiem.

       Pirms doties uz operu , mirkli pakavējāmies pie Brīvības pieminekļa . Nolikām  līdzi paņemtos sniegpulkstenīšus, izplaucētos bērza zarus un pūpolus.

    Pēc operas devāmies uz   Saules muzeju. Muzejā mums  notika ļoti interesanta dabaszinības stunda. Ciemojāmies Radio Skonto, kur ar dīdžeju Ēriku Loku runājām par grāmatām, dīdžeja profesiju un dzīvi.

      Ekskursijas noslēgums- Atpūtas centrā „Lido”. Daudzi no mums tur bija pirmo reizi, tāpēc mācījāmies izvēlēties ēdienu, apskatījām "Lido"  apkārtni un paguvām izbaudīt kādu atrakciju.

     Vakarpusē ar jauniem iespaidiem, jautru omu un labām domām braucām mājās .

      Paldies Zigrīdai Dūdumai un laipnajam autobusa šoferim Dainim

Siksnam par jauko ekskursiju!

                                                                         Ekskursijas dalībnieki

                                                                       25.03.2017.

  Paldies! Paldies!Paldies!

     Tā trīs reizes un skaļi saka Krotes skolas skolēni par sarūpētām drošības vestēm Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas Patruļpolicijas nodaļas priekšniekam Marekam Vītolam un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas komandierei Selēnai Laurai.

                                         2.klases audzinātāja Sandra Tomase

                                                                   23.03.2017.

        
  Latvijas SMU  Pavasara gadatirgus - 2017 

     11. martā mūsu skolas SMU “Jautrie pirkstiņi,” “Skalu puikas” un “MPV” piedalījās Pavasara skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū, kuru organizē Junior Achievement Latvija. Tas notika tirdzniecības centrā Domina Shopping Rīgā.  Pavasara gadatirgus norisinājās divas dienas – pirmajā dienā piedalījās SMU no Rīgas (115 SMU), bet otrajā- no visas Latvijas (165 SMU).

    Gadatirgū jaunos uzņēmumus vērtēja pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda. Dalībnieki tika vērtēti 8 nominācijās: Labākais stends, Videi draudzīgs produkts, Komerciālākais produkts, Inovatīva biznesa ideja, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Labākā pārdošanas komanda, Uz zināšanām balstīts uzņēmums, Sociālo mediju komunikācijas balva.

    Apbalvošanas ceremonijā Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns atzina: “Gadatirgus līmenis aug ar katru gadu — jaunieši domā ne tikai par kvalitatīvu produktu, bet arī par mārketingu — kā izskatīsies iepakojums, stends un kā radoši uzrunāt pircējus. Daudzi skolēnu mācību uzņēmumi jau tagad būtu gatavi uzsākt uzņēmējdarbību reālajā tirgū.”

    SMU “Jautrie pirkstiņi” tika izvirzīts starp trim labākajiem SMU nominācijā “Labākā pārdošanas komanda,” tomēr līdz nominācijas iegūšanai nedaudz pietrūka.

    Visi Krotes skolas SMU ir veiksmīgi pastrādājuši un godam pārstāvējuši Priekules novadu.

           SMU “Jautrie pirkstiņi” konsultantes Inita Ozola un Sandra Tomase

                                                                              21.03.2017.

Skolā ciemojas jaunieši no Teksasas

         8.martā kopā ar mācītāju M.Zīvertu skolā ciemojās septiņi jaunieši no ASV Teksasas štata. Viņi stāstīja par savu dzimto vietu,dabu, mācību priekšmetiem, ko apgūst, vasaras nometnēm, brīvprātīgo darbu, kad palīdz cilvēkiem, kam tas nepieciešams, spēlēja ģitāru un dziedāja,mūsu skolēnus iesaistīja rotaļā.

          Šie skolēni,visu gadu krājuši naudu, vasaras un ziemas brīvlaikos apceļo pasauli, iepazīstoties ar citām kultūrām. Viena meitene pirms braukšanas uz Latviju mācījusies mūsu valodu un nedaudz arī runāja.Viņi nāk no draudzes, kas apvieno 6000 cilvēku.Latvijā dažādās vietās viesojas gandrīz 40 skolēnu, bet Priekulē- septiņi.

                                                                  Skolotāja G.Spiģere

                                                                         9.03.2017.  


  Folkloras kopu skates

   Katru mācību gadu pavasaris un folkloras kopu skates atskrien vēja spārniem –bet ko tur brīnīties, dzīvojam taču pie jūras, kur visiem vējiem brīva vaļa.Bērni jau arī ir kā vēji – mainīgi un neaprēķināmi, bet tomēr bezgala jauki un mīļi.

               To īpaši sajutu 23.februārī Vērgalē. ‘’Traistēni ne vien labi dziedāja, spēlēja un gāja rotaļās, bet arī smaidīja un savstarpēji sadarbojās. Sen tā nebija noticis.

             Tāpat arī 26.februārī Kazdangā, kur notika starptautiskā folkloras festivāla ‘’Baltica’’ skate. Šādā skatē piedalījāmies pirmo reizi. Nebija viss ‘’Traistēnu’’ pamatsastāvs, bet tikai tā daļa, kas darbojas kopā ar vecākiem un pieaugušajiem ārpus skolas laika. Būtu jau labi, ja varētu piedalīties vairāk bērnu, bet šīs nodarbības atkarīgas no vecāku brīvās gribas un transporta. Nodarbības notiek trešdienās pēc stundām.

              Kazdangā mums izdevās. Pat necerēju, ka var iznākt tik labi. Uzstājāmies pēc Bārtas, un tas jau bija smagi.

              Mūsu skola lepojas ar ‘’Traistēniem’’, un es priecājos, ka ir tik jauki bērni un vecāki, bijušie skolas skolēni un skolotāji.

             Liels paldies Bunkas pagastam, Bunkas kultūras namam un Priekules novada domei par visāda veida palīdzību!

                                                               L.Strēle, “Traistēnu” vadītāja                                                                               1.03.2017.

 7. un 8.klases Ēnu dienas izbraukums

  Februāris ir ne tikai Sveču, bet arī Ēnu dienu mēnesis. Tāpēc Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7. un 8. klases skolēni karjeras izvēles iespēju meklējumos devās uz mūsu novada centru Priekuli.

Pirmā mūsu pieturvieta bija Biogāzes stacija SIA “Priekules BioEnerģija” . Šeit mūs sirsnīgi sagaidīja uzņēmuma pārvaldnieks Jānis Deklavs. Gados jaunais uzņēmējs piesaistīja ar savu vienkāršo personību, interesanto stāstījumu par ražotni, par savu ģimeni un paša karjeras ceļu no skolas sola līdz šodienas sasniegumiem. 

Otrā pieturvieta bija Priekules Novada dome. Šeit mūs ar mājas mātes mīļumu sagaidīja Priekules Novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska. Iepazināmies ar Domes ēku, darbiniekiem, viņu ikdienas darba ritējumu. 

Pēc skolēnu domām, vislielākais pārsteigums bija tieši gados jauno darbinieku sekmīgā darbošanās un sasniegumi savā profesijā.  Labie piemēri rosina mācīties un darboties pašiem.

Sakām lielu paldies visiem par šo vērtīgo pieredzes gūšanu! 

                                                     I.Krugale, sociālo zinību skolotāja

                                                                               14.02.2017.         
    SMU “Jautrie pirkstiņi” reģionālajā Valentīndienas gadatirgū Kuldīgā        

  2017.gada 11.februārī Kuldīgā notika reģionālais SMU Valentīndienas gadatirgus, uz kuru devās Krotes Kronvalda Ata pamatskolas SMU “Jautrie pirkstiņi”. Gadatirgū piedalījās 38 SMU no Kuldīgas, Liepājas, Ventspils, Talsiem, Rīgas.

            SMU gadatirgū pārstāvēja Daniela Amanda Kņūta, Alise Eva Pomerance, Gabriels Rosvalds un Renārs Eglītis. Prezentējām žūrijai un tirdziņa apmeklētājiem savu produkciju – apsveikuma kartiņas, dāvanu kārbiņas, aploksnes un grāmatzīmes. Šī gada jaunums – piedāvājam dekorētus dāvanu maisiņus un dažādus dekorus rotāšanai. Parādījām savas zināšanas uzņēmējdarbībā diskusijās ar žūriju.                              

                Ieguvām JAL nomināciju “Labākā pārdošanas komanda”, kā arī žūrijas locekļa un sadarbības partnera SIA “ARKTIKA G” (“Stenders” picērija) simpātiju balvu.

                          Skolotājas konsultantes Inita Ozola un Sandra Tomase                                                                                                                                                                                              13.02.2017.

   Preventīvie pasākumi Krotes skolā

Lai ekstremālās situācijās neapjuktu un zinātu, kā pareizi rīkoties, katru gadu bērniem tiek veiktas  drošības instrukcijas. Parasti to dara klašu audzinātāji. Lai būtu interesanti un katru gadu neatkārtotos, meklējam dažādas iespējas.                                                                                           Tieši tādēļ 3.februārī skolā viesojās  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa kopā ar ugunsdzēsēju-glābēju. Interesantā un atraktīvā veidā atbilstoši vecumam ( 5,6 gadniekiem, 1.-4.klasei, 5.-9.klasei) tika atgādinātas un nostiprinātas zināšanas par to, kā izglābties ugunsgrēkā, ko darīt, ja dzird trauksmes signalizāciju, ka ir jābūt ģimenes drošības plānam, kas ir un kā  darbojas dūmu detektors.Varēja noskatīties informatīvi izglītojošu video, iepazīties ar ugunsdzēsēja-glābēja profesiju, dispečera profesiju. Ar lielu interesi un aizrautību skolēni izmantoja iespēju uzmērīt ugunsdzēsēja glābēja formastērpu.

                                                       G. Lācīte,direktora vietniece audzināšanas jomā 

                                                                            7.02.2017.

 Pārdomas pēc Ingūnas Lipskas koncerta" Ziemas rotaļas”

       1.februārī pie mums skolā viesojās  dziedātāja,  komponiste, māksliniece Ingūna Lipska. Pirmajā mirklī  neanalizējot varētu šķist   kas tad tur sevišķs, īpašs! Atbrauca, padziedāja  un aizbrauca. Principā tā jau arī bija, BET…

      Pēdējā laikā diezgan bieži dzirdam par gaidāmo izglītības reformu.  (   No 2018.gada Latvijas skolās bērnus mācīs citādi: domāt, nevis iekalt.     Lai ieguvēji būtu visi bērni, “jāmaina mācīšanas pieeja,” skaidro Oliņa. Tas nenozīmē, ka tiks nojaukta jau esošā sistēma, taču pārmaiņas būs gan saturā, gan mācīšanas veidā. Autore: Inga Spriņģe, Re:Baltica )

      BET …  Vai tad tā nav citāda mācīšanās, ja koncerta laikā tiek runāts par do mažoru, ja tiek saklausītas dažāda augstuma zvanu skaņas un izskandināta pazīstama dziesma? Vai tā nav mācīšanās, ja dziedam R. Kaupera dziesmu “Joka pēc alfabēts”? Vai tā nav mācīšanās, ja dziedam un tulkojam vārdus angļu valodā, ja saucam, atdarinām dažādus dzīvniekus? Domāju, ka ir! Tā bija gan latviešu valoda, gan mūzika, gan angļu valoda, gan ritmika, gan sports. Katram klausītājam atbilstoši viņa vecumam un ieinteresētībai. Četrgadnieks attēloja čūsku, ziloni; otrklasnieks izdziedāja alfabētu, sestklasnieks atkārtoja angļu valodas vārdiņus.  Bija iespēja nevis aizmugurējā rindā bakstīt blakussēdētāju, bet uzdrīkstēties  nostāties skolasbiedru priekšā  un parādīt kādu dejas kustību, un visbeidzot, skanot  vārdiem “ballējam, neguļam”,  ļauties priekam un jautrībai! Un, ja to vēl  klasē pārrunā,  labāku mācīšanos nevar vēlēties.

    Krotes Kronvalda Ata pamatskolā  jau tagad skolotāji mudina un māca domāt ,  mācības saista ar apkārt  notiekošo.

                                    G.Lācīte, direktora vietniece audzināšanas jomā

                                                                          7.02.2017.

     „Es dzīvoju pie jūras”    

            Šī gada janvārī Jūrmalas Mākslas skola organizēja XVI Starptautisko vizuālās mākslas konkursu „Es dzīvoju pie jūras”. Konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar jūru, un šogad konkursa tēma bija „Krāsu jūra”. 1. klases skolēni vizuālās mākslas stundās bija apguvuši  krāsu mācību, tāpēc nolēma piedalīties šajā konkursā un parādīt savas prasmes. Vispirms tika apskatītas fotogrāfijas ar dažādiem jūras skatiem. Pēc tam mēģināja paši radīt savu krāsu jūru. Katram sava jūra bija īpaša, ar savām krāsu niansēm. Uz Jūrmalu tika nosūtīti 3 labākie darbi – Rēzijas Jansones, Sindijas Kalvānes un Jāņa Gruļļa. Darbi tiks vērtēti visu februāra mēnesi, un uzvarētāji tiks paziņoti 10. martā. Mums atliek tikai cerēt un turēt īkšķus par mūsu skolēnu darbiem.

                                                     B.Rosvalde, 1.klases audzinātāja

                                                                                 29.01.2017.

1.klases  maskas Jelgavā

                Jau piekto reizi Jelgavas Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla ietvaros notika kolāžu konkurss „Karnevāls”  Latvijas skolu 1. – 4. klašu kolektīviem, kur bērniem bija iespēja radoši izpausties. Šogad konkursam tika iesūtītas 143 kolāžas no dažādām Latvijas skolām.  No mūsu skolas šogad savu dalību šajā konkursā pieteica 1. klase. Divas nedēļas skolēni gatavoja maskas no visdažādākajiem materiāliem – spalvām, papīra, mežģīnēm un pat no zīmuļu skaidām. Kaut arī darbs neieguva godalgotu vietu, tomēr tas tiks izlikts izstādē Jelgavas kultūras namā kopā ar pārējiem konkursa darbiem, un to varēs aplūkot ikviens interesents visu februāra mēnesi. Paldies 1. klases skolēniem par darbu!

                                      B.Rosvalde, 1.klases audzinātāja

                                                                     29.01.2017.

  Sniega diena

        Šogad 17.janvarī bijām laukā, lai izpriecātos “Sniega dienā”.Laukā gājām 3.,4.un 6.klase.Sākumā mēs izrunājām un parakstījām noteikumus.Un tad jau skrējām katrs pa sevi uz kalniņu.

     Skolotāja Gunita mums pastāstīja, kas būs jādara.Pirmais bija jāuztaisa enģelītis.Es uztaisīju enģelīti pie celma un uzrakstīju vārdu- Anita.Nākamais notikums  bija tāds,ka varēja šļūkt pa kalniņu.

      Gandrīz katram no mums bija padibeņi, dažiem arī ragavas.Oliveram bija  sniega dēlis. Gandrīz puse no visiem brauca ar sniega dēli,tai skaitā arī es!Man, protams, nesanāca!:)Tā diena bija lieliska! Gribētos vēl vienu tādu dienu,bet, protams, jāatpūšas!                                                         

     

                                                 Anita Figoriņa, 4.klases skolniece

 Sacensības Aizputē

  2017. gada 16. janvārī Aizputes sporta centrā notika Liepājas rajona sporta skolas rīkotās sacensības vieglatlētikā “Ziema 2017”, kurās piedalījās 2006. - 2009. gadā dzimušas meitenes un zēni. Sacensībās piedalījās arī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēni. Sacensībās bija jāveic 4 disciplīnas – 20 m skrējiens, tāllēkšana no vietas, pildbumbas mešana no vietas un izturības skrējiens no 5-10 apļiem atkarībā no vecumiem.

Mūsu labākie rezultāti:

2. vieta – Jana Pušinska

3. vieta – Amanda Stepiņa

3. vieta – Raivijs Strēlis

Paldies par veiksmīgu dalību Gatim Kadaģim, Sanijam Jakštam, Ģirtam Štēbelim, Laurai Rosvaldei, Henrijam Pūrim, Reinim Vecvagarim, Marekam Buncim, Katei Lācītei, Oliveram Spirģim un Darenam Miltenim.

                                                         Sporta sk.V.Svažs

                                                                             18.01.2017.

       Bērnu zīmējumu konkurss ” Mana Latvija”

               Latvijas Banka aicināja ikvienu bērnu, kurš vēl nav sasniedzis 13 gadu vecumu, kļūt par Latvijas eiro monētas dizaina autoru un tādējādi piedalīties dāvanas veidošanā Latvijas 100 gadu jubilejā.

            No mūsu skolas konkursā  piedalījās gandrīz visi  2.,3.,5.,6. klases skolēni.  Paldies  vecākiem, kuri palīdzēja ideju ģenerēšanā monētas zīmējumam.

                                                           sk. G. Lācīte un sk. S. Tomase

                                                                                      12.01.2017. 

                                        Arī tā var mācīties vēsturi

7.janvāra rīts modās auksts, caur piesnigušiem kokiem lauzās sārti saules stari, bet Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7.un 8.klases skolēni ar skolotājām devās uz konkursu, kas veltīts latviešu strēlniekiem un Ziemassvētku kaujām.

Šajā pēcsvētku laikā Latvijā atceras un godina varonīgos latviešu strēlniekus. Šogad aprit 100. Ziemassvētku kauju gadadiena. Ziemassvētku kaujās pret vācu karaspēku latviešu strēlnieki sevi parādīja kā spējīgus karotājus, vienlaikus ciešot milzīgus zaudējumus.

Par šiem notikumiem Valgundē tika rīkots erudītu konkurss „Latviešu strēlnieka stāsts”, kurā kopā ar vēl 13 skolu komandām no dažādām Latvijas vietām dalību ņēma arī mūsu skolas 8. klases komanda. Konkursa norises vietā mūs sagaidīja jaunsargu pārstāvji, labi nostādītā balsī liekot saģērbties minūtes laikā un kopā pildot rīta rosmes vingrinājumus.

Gatavošanās konkursam komandas sešiniekam bija gana grūta, jo paralēli jaunajai mācību vielai bija jāapskata un jāizlasa daudz dažādu papildus avotu, tai skaitā jāskatās filmas, jāiepazīst gleznas, grāmatas. Kā mājas darbs bija jāsagatavo un konkursa laikā jānodzied viena strēlnieku dziesma (Sindij, Tu mums ļoti pietrūki!). Konkursa laikā labi varēja redzēt, cik atbildīgi katrs bija veicis savu darba daļu.

Komandu atbalstīt un tālākajos dienas pasākumos piedalīties līdzi devās pārējie klasesbiedri un 7. klases skolēni.

Lai arī šoreiz godalgotās vietas izpalika, tās atsvēra neatkārtojamās emocijas, kuras guvām, vērojot Ziemassvētku kauju epizodes rekonstrukciju “Mangaļos”, un siltums, kuru paņēmām līdz no Ložmetējkalna svecītēm un ugunskura.

                                                                             I.Krugale, vēstures skolotāja

                                                                                                     9.01.2017.

Ziemassvētki Krotes Kronvalda Ata pamatskolā

20.decembrī Krotes Kronvalda Ata pamatskolā notika Ziemassvētku pasākums. 1.daļā uzstājās klases ar priekšnesumiem, folkloras kopa “Traistēni” un 1.-4.klases ritmikas pulciņš.

Ar lielu nepacietību visi gaidīja 2.daļu, jo tad tradicionāli tiek sveikti čaklākie skolēni. Lepojamies, ka 22 skolēni saņēma Zelta, Sudraba un Bronzas liecības, bet 14 skolēni- Sūrapa liecības ( īpašas liecības par centīgu mācību darbu).

Zelta liecības (vid.vērt. 8,00-10,00) saņēma M.E.Lācīte, E.Valdmane(2.kl.), K.Kņūtiņa(3.kl.), J.Pušinska(4.kl.), K.Samata(6.kl.).

Sudraba liecības (vid.vērt.7,5-7,99) saņēma J.D.Krūmiņa(2.kl.), D.Miltenis(3.kl.), G.Kadaģis(4.kl.), D.A.Kņūta(5.kl.), M.Kadaģis(6.kl.), S.Mierture, D.Rosvalde(8.kl.), V.Bauže (7.kl.).

Bronzas liecības (vid.vērt. 7,00-7,49) saņēma K.Kalvāne, A.Pāvila, A.Rosvalde(2.kl.), G.Jankevics(.3.kl.), A.Figoriņa(4.kl.), I.Ikerte, G.Rosvalds(5.kl.), E.Jankevica(7.kl.), R.Paulauskis(8.kl.).

Sūrapa liecības (sūrs darbs ceļ uz augšu) saņēma L.Rosvalde, R.Jansone, S.Kalvāne, H.Pūris(1.kl.), M.E.Lācīte(2.kl.), V.N.Jansone(3.kl.), A.Figoriņa(4.kl.), D.A.Kņūta, R.Matjasa(5.kl.), J.Kņūta(7.kl.), M.Norenbergs, D.Rosvalde(8.kl.), A.Kuršinska, A.Dreimane(9.kl.).

Pasākuma noslēgumā direktores p.i. G.Spiģere izteica pateicības vecākiem par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē.

Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2017.gadu!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .