Skolas gadu laikā

pulkstenis tikšķ-

rit un iet

atpakaļ neskatās tas...Krotes skolas pirmsākumi meklējami 1815. gada rudenī. Toreizējā Krotes muižas īpašniece Fon Sakena pēc pārrunām ar savu daudz pieredzējušo mežsargu Andreju Stobi nolēma atvērt Krotē skolu. Skola atradās netālu no Kronvalda Ata dzimtajām mājām "Lejas-Miķiem", gandrīz pie ''Tiltiņu mājām.'' Te 1815. gada Mārtiņa dienā mežsarga mājā Andrejs Stobe sāk apmācīt jaunos kroteniekus.                                                        

    Ap 1830. gadu skolas telpas tiek ierādītas "Vējakrogā". Te 1839./40. g. nodibinās Krotes pagasta skola, kurā mācās 51 bērns.

    1875. gadā par pagasta sabiedrības līdzekļiem Krotē uzceļ skolas ēku, kura atradās blakus "Slaucējiem". Skolu 1875. gada rudenī atklāj barons Korfs. Atklāšanas svinībās rāda pirmo teātra izrādi Krotē "Iciks Mozus".

    1875. gadā Krotes pagasta skolā ir 2 klases, mācās 128 skolēni.

    1902. gadā skolā bija 3 klases, strādāja viens skolotājs - Zihmanis. Skolēnu skaits 50-60.

    Ap 1928. gadu no Krotes muižas īpašnieces Šarlotes Fon Sakenas pēcteča barona Grotūža Krotes muižas pili, kas celta 19.gs. otrajā pusē, savā īpašumā iegūst pagasta pašvaldība.

    No 1930.-1944. gadam skola atrodas Krotes pilī.

    1932./33. māc. gadā izveidojas Krotes sešgadīgā pamatskola.

    1937. gada 15.aprīlī par godu mūsu novadnieka Kronvalda Ata 100.jubilejai skolu pārdēvē par Krotes Kronvalda Ata pamatskolu.

    1939. gada 29.maijā uz izlaidumu Krotē ierodas Valsts prezidents K.Ulmanis. Prezidents pie skolas iedēsta ozolu, kurš kara laikā iet bojā.

    1950. gadā - 5 klases, skolēnu skaits - 105.

    1956./57. gadā - 6 klases, skolēnu skaits - 122.

    1959./60. gada 7.klases izlaidumā viesojās bijušais absolvents dzejnieks Alfrēds Krūklis.

    1990.gada reformu rezultātā visas pamatskolas, arī Krotes, kļūst par deviņgadīgajām pamatskolām.

    Savā laikā Krotes skolā darbojušās oktobrēnu, pionieru un komjaunatnes organizācijas, bijis internāts.

    1993. gadā Krotes pamatskola gandrīz pati, pati pirmā rajonā iziet akreditāciju - sava veida eksāmenu skolniekiem, skolotājiem un vecākiem, iegūstot tiesības izsniegt dokumentu par pamatizglītību.

    1995. gada 23.septembrī Krotes pamatskola atgūst 1937. gadā piešķirto Kronvalda Ata vārdu un turpmāk tiek dēvēta par Krotes Kronvalda Ata pamatskolu.

    2000. gada augustā skolā ierodas Valsts Prezidente Vaira Vīķe- Freiberga.Uz skolas ceļa nekrājas ne sniegs, ne putekļi,

tikai pēdas, jo tas ir neparasts ceļš...

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .