ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 28. martā Priekules vidusskolas telpās novada skolu
 8.-12.klašu audzēkņiem notika 
tikšanās ar radio žurnālistu un augstskolas Turība pasniedzēju Ansi Bogustovu.
Nodarbībās skolēniem A. Bogustovs stāstīja par 
žurnālista profesiju, karjeras veidošanu, nepieciešamajām prasmēm 
darba tirgū, brīvprātīgo darbu. Vadīja nodarbību vidusskolēniem
 "Es - darba ņēmējs".

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .