Skolotāji


Gita Spiģere - direktore,matemātikas skolotāja

Dzidra Šterna - direktores vietniece izglītības  jomā,ķīmijas, fizikas, matemātikas skolotāja, logopēds, pedagoga palīgs, interešu izglītības skolotāja 

Indra Zvirbule - angļu valodas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Dina Strēle - sākumskolas, krievu valodas un vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Vaclovs Svažs - sporta skolotājs, Liepājas Sporta skolas skolotājs

Mārtiņš Cukurs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs

Nora Norenberga - latviešu valodas, literatūras, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ilze Krugale - sociālo zinību un vēstures skolotāja

Gunita Lācīte - sākumskolas, matemātikas un ģeogrāfijas skolotāja, dabaszinību skolotāja

Kristina Kulbare - pirmsskolas skolotāja

Inese Bīmane - pirmsskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, mūzikas skolotāja

Kristīne Pudža- pirmsskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Baiba Rosvalde- sākumskolas un matemātikas skolotāja, mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Sandra Tomase- sākumskolas, bioloģijas, vizuālās mākslas un literatūras skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Līvija Jansone- mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Intars Mellums- informātikas skolotājs

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .