""Es"- par sevi"

          11. janvārī  Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā “ “Es”- par sevi” pasākumu vadīja pašizaugsmes treneris Mārtiņš Geida, kur pulcējās Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata 8.klašu un Virgas pamatskolas 7.- 8. klašu skolēni.   Nodarbības laikā jaunieši diskutēja  par  modernās karjeras jēdzienu un tās saistību ar dzīves darbību. Izzināja pašizziņas nozīmi personības izaugsmē modernās karjeras jēdzienam un 21.gs darba tirgum. Iepazinās ar personības pilnveides veidiem un  radošās, kritiskās un abstraktās domāšanas attīstīšanu. Aktualizēja karjeras pamatjautājumu GRIBU – VARU – VAJAG atbilstoši vecumposmu attīstības īpatnībām.

             Pasākums tiks rīkots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

                                                                                                                                                                                                                                    Liene Sokolovska,

                                                                                                                                                                                                               pedagogs- karjeras konsultants

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .