„Lauku sētā”

           Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 1. – 4. klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz strausu un kazu audzēšanas fermu “ Nornieki” Snēpeles pagastā, kur iepazinās ar uzņēmējdarbību lauku saimniecībā, lauku saimniecības darba vidi, tās pamatdarbības jomu - strausu audzēšanu, pavairošanu un strausu gaļas pārstrādi un iepazinās ar saimniecības palīgnozari - lauku tūrismu.

         Izglītojamie guva priekšstatu par dažādām iespējām saimniecībā iegūt ienākumus, izpratni, ka uzņēmējdarbībā ir svarīgas neierastas idejas, ka nozīme ir spējai būt radošiem, jābūt vēlmei papildināt savas iegūtās zināšanas un nebaidīties no grūtībām, uzņemties atbildību. Izglītojamie uzzināja par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, lai nodarbotos ar neparastāku lauksaimniecības nozari, jo tieši tāda profesija- strausu audzētājs- nav. Uzzināja, ka lauku saimniecībā nepieciešamas dažādas profesijas, kā zootehniķa, agronoma, saimniecības vadītāja, viesmīlības un ēdināšanas jomas, pārtikas pārstrādes darbinieka profesija.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .