17. aprīlī ES projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros skolā notika pasākums „Veselība karjerai”. Pasākuma laikā 6.-9. klašu izglītojamie iepazinās ar ārsta pediatra profesiju, prasībām šajā profesijā, izglītības iegūšanas iespējām, uzklausīja ārsta Gundara Kukļa pieredzes stāstu. Pēc sarunas sekoja nodarbības, kuru laikā izglītojamie varēja iegūt izpratni par veselības nozīmi cilvēka dzīvē, savas karjeras veidošanā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .