PATEICĪBAS RAKSTS Lauku viensētas "Grimsti" saimniekiem Agijai Dreimanei un Ainim Kaņevskim par dalību konkursā "Par sakoptu Priekules novadu!"( 2019.gada 16.novembrī) un Par sakoptu Priekules novadu- 2019 PATEICĪBA Agijai Dreimanei un Ainim Kaņevskim Bunkas pagasta "Grimstos" par jaunības degsmi un enerģiju, atjaunojot senu īpašumu skaistā lauku ainavā (2019.gada 17.novembrī)


Priekules novada GADA CILVĒKS Bunkas pagastā SANDRA TOMASE par profesionalitāti un misijas apziņu, pildot pedagoga darbu 35 gadu garumā Krotes pamatskolā, rūpējoties par pedagogiem- senioriem un skolēnu mācību uzņēmumu "Jautrie pirkstiņi", kas Krotes vārdam ļāvis izskanēt tālu aiz Bunkas pagasta robežām- 2019.gada 16.novembrī


Priekules novada pašvaldības GODA RAKSTS NORAI NORENBERGAI par aktīvu darbošanos Krotes pamatskolas skolēnu iesaistīšanā projektos, kas nodrošinājis Krotes skolas karoga metu un diplomu maketu izstrādi- 2019.gada 16.novembrī


9.Starptautiskā reizrēķina konkursa rezultāti: 1.vieta Darens Miltenis 284 punkti, 2.vieta Ildze Druņģe 227 punkti,  3.vieta Jana Pušinska 225 punkti; Sertifikātus saņēma: Kendija Kņūitiņa 211 punkti, Gatis Kadaģis 205 punkti,  Anita Figoriņa 198 punkti, Jūlija Domenika Krūmiņa 197 punkti


Biedrības "Latvijas mazpulki" 1.pakāpes sertifikāts Enijai Valdmanei par 2.vecuma grupas projekta "Broileri" īstenošanu 25.oktobrī Valdemārpilī- sk. I.Zvirbule


Biedrības "Latvijas mazpulki" 1.pakāpes sertifikāts Marijai Elīnai Lācītei par 2.vecuma grupas projekta "Melones" īstenošanu 25.oktobrī Valdemārpilī- sk. I.Zvirbule


Biedrības "Latvijas mazpulki" 1.pakāpes sertifikāts Katei Agnesei Lācītei par 2.vecuma grupas projekta "Krāsainie burkāni (biznesa)" īstenošanu 25.oktobrī Valdemārpilī- sk. I.Zvirbule

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas Izcilnieks 2018./2019.m.g. Ieva Ikerte


Sanijs Jakšts- 1.vieta četrcīņā "Draudzība" 24. septembrī Vaiņodē- sk.V.Svažs


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .