Andris Rosvalds (priekšnieks) - 4. klase
Evita Valdmane (vietniece) - 3. un 5.klase
Lita Vēkause - 5. klase
Kristīne Pudža - 3., 5. un 9. klase
Vineta Druņģe - 6., 7. un 9. klase
Ingūna Pauzere - 8. klase
Anita Sikorska - 4. klase

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .