Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22. janvārī notika pasākums 8. un 9. klašu izglītojamiem „Reālā dzīve”.

        Izglītojamie trīs stundu garumā izspēlēja karjeras izaugsmes spēli. Spēles laikā, simulācijas veidā, izglītojamie varēja iepazīt dažādas dzīves situācijas, dažādas iespējas, izdarīt savu izvēli un redzēt izdarītās izvēles sekas. Izglītojamie mācījās pārplānot savu darbību, izdarīt citu izvēli. Spēles veidā izglītojamie mācījās izpratni turēties pie mērķiem, izprast  sava mērķa nozīmi, iepazīt dažādas izvēles iespējas, veidot savas dzīves stratēģiju, ar spēles palīdzību noteikt cilvēka prioritātes dzīvē.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .