Logopēda darba laiks 2019./2020.m.g.

  Pirmdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.stunda        
2.stunda Pirmssk.(3,4gad.)   Pirmssk.(3,4gad.)  
3.stunda   Pirmssk.(5,6gad.) Pirmssk.(5,6gad.)  
4.stunda        
5.stunda     1.klase  
6.stunda   2.-4.klase* 2.klase ind.n. 1.klase*

 

·         ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2/16/I/001

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .