Apstiprinu:

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore 

                                                                                                                                                                                                                     G. Spiģere                         

2019.gada …………………….

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas

5-6 gadnieku rotaļnodarbību saraksts 2019./2020. m.g.

 

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Sociālā un pilsoniskā joma   Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Aplicēšana) Sociālā un pilsoniskā joma   Dabaszinātņu joma Matemātikas joma
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Daiļliteratūra)   Valodas joma (Runas att,. Rakstītprasmes attīst.) Matemātikas joma Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Mūzika) Tehnoloģiju joma  (konstruēšana/rokdarbi, mājturība)
Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Zīmēšana) Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Mūzika) Tehnoloģiju joma (Veidošana) Tehnoloģiju joma  (konstruēšana/rokdarbi, mājturība) Fiziskā izglītība un veselība (Kustību attīstība sporta zālē)
Veselības un fiziskās aktivitātes joma (Kustību rotaļas) Fiziskā izglītība un veselība (Kustību attīstība sporta zālē) Fiziskā izglītība un veselība (Kustību rotaļas laukā) Fiziskā izglītība un veselība (Kustību rotaļas) Valodas joma /Individuālais darbs/  

 

5-6 gadnieku skolotāja Inese Bīmane

5-6 gadnieku skolotāja Kristīne Pudža

Skolotājas palīgs Anita Sikorska

Logopēds Dzidra Šterna

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .