Tehniskās jaunrades diena

         29. maijā Priekules vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika Tehniskās jaunrades diena. Augsto tehnoloģiju uzņēmums „Aspired” aicināja skolēnus darboties četrās dažādās darbnīcās: „Klimats toreiz un tagad”, „Kā siltums nonāk līdz tavām mājām,” „Krāsu zinātne,” un „Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”. Šajā pasākumā piedalījās arī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 6.-8. klases skolēni. Tehniski radošās darbnīcas ir izglītojošs un radošs karjeras izvēles pasākums ar mērķi rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Darbnīcās skolēniem bija iespēja caur spēles un izklaides elementiem uzzināt ko jaunu, iesaistīties ķīmijas, fizikas, elektronikas eksperimentos. Šī bija arī lieliska iespēja uzzināt par profesijām, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas, piemēram, vides aizsardzības inspektora, meteorologa, elektromontāžas tehniķa, elektriķa, elektronikas fiziķa, siltumfiziķa, siltumenerģētikas speciālista, laboratorijas vadītāja, ķīmiķa u.c. profesijās.

      Pēc skolēnu atzinuma, visinteresantākās bija nodarbības krāsu zinātnē un miljona pelnīšana.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .