Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 20. novembrī  8.-9. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Sev pareiza lēmuma pieņemšana”, kurš notika  Priekules vidusskolā, izaugsmes trenera vadībā. Viņu vadībā jaunieši  pārrunāja nepieciešamās cilvēkprasmes veiksmīgai karjeras attīstībai un panākumu gūšanai. Ar metodikas “Karjeras māja”  palīdzību, skolēni guva zināšanas un pilnveidoja izpratni diskutējot par tēmu -  Ko nozīmē un ietver  karjera, un ko vajadzētu zināt, lai karjeras izvēle būtu pietuvināta katra indivīda personībai. Ar interaktīvas metodikas – “Sev pareizā lēmuma pieņemšana” palīdzību jaunieši  izzināja sevi, apguva komunikācijas prasmes, sekmēja emocionālās inteliģences attīstību, attīstīja sadarbības prasmes, pilnveidoja analītiskās prasmes, rosināja vēlmi uzņemties atbildību par savu dzīvi. Nodarbības laikā grupās tika noskaidroti pamatprincipi - Kāpēc labi cilvēki zaudē vai cieš neveiksmi? Kāpēc ir tik grūti pieņemt sev pareizo lēmumu?

                Pasākumā noslēgumā bija novērtēšanas darbs un atgriezeniskā saite par paveikto.

 

Pedagogs karjeras konsultants

Liene Sokolovska

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .