Pielikums pie liecības 2018./2019. mācību gadam

 

1.      2018./2019. mācību gadā ar skolas padomes lēmumu (17.05.2010.) Krotes Kronvalda Ata pamatskolā noteikti skolēnu svētku tērpi: meitenēm- baltas blūzes, tumši svārki vai bikses, zēniem- balts krekls, tumša auduma bikses, kaklasaite vai tauriņš.

2.      Vasaras periodā visiem skolēniem jāapmeklē ģimenes ārsts un jāsaņem izziņa par veselības stāvokli, kas septembrī jāiesniedz skolā pievienošanai personas lietā. Nepieciešama pilna apskate! 

3.      2018./2019. mācību gadā skola pasūtīs vienotu dienasgrāmatu Krotes Kronvalda Ata pamatskolas dienasgrāmata, kurā tiks ievietoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, uzvedības noteikumi autobusā un cita ar skolas darbu saistīta informācija.

4.      Mācību līdzekļi- vecākiem jānodrošina skolēns ar kancelejas precēm (zīmuļi, pildspalvas, lineāli, dzēšgumijas, krāsu zīmuļi, transportieri, cirkuļi, burtnīcas, klades), ar sporta apģērbu (apavi, garais, īsais sporta tērps), ar tiem mājturībā nepieciešamajiem materiāliem, no kuriem skolēns gatavo izstrādājumus personīgai lietošanai (dzija, audums, adatas, kokmateriāli, pārtikas produkti uztura mācības stundām). Grāmatas, darba burtnīcas, angļu valodas komplekts VECĀKIEM NAV JĀPĒRK. Šie mācību līdzekļi tiks iegādāti par valsts un pašvaldības līdzekļiem.

5.      2018./2019. m. g. tiek izdarīti grozījumi 2014. gada 26. maija Krotes Kronvalda Ata pamatskolas iekšējās kārtības noteikumos:

5.1.      Izglītojamā tiesības, 6. punkts: Izglītojamais var saņemt palīdzību mācībās – konsultācijās, individuālajās sarunās. Turpmāk izteikt šādā redakcijā: Izglītojamais var saņemt palīdzību mācībās -konsultācijās, individuālajās sarunās, bet skolotājs ir tiesīgs nepieņemt izglītojamo uz konsultāciju, ja izglītojamais stundā nestrādā.

5.2.      Izglītojamā pienākumi, 7. punkts: Skolā jāierodas tīrā, kārtīgā apģērbā, jāievēro personīgās higiēnas prasības. Galvassegas telpā nelieto, obligāti maiņas apavi. Turpmāk izteikt šādā redakcijā: Skolā jāierodas tīrā, kārtīgā apģērbā, jāievēro personīgās higiēnas prasības. Skolas telpās neizmantot galvassegas, tai skaitā kapuces, nav atļauts nēsāt skolai nepiemērotu apģērbu (ar atkailinātiem pleciem, pārāk īsus svārkus un kleitas utml.). Obligāti maiņas apavi. Ja izglītojamam skolā nav maiņas apavi, tad klases audzinātājs informē vecākus un izglītojamais tajā dienā staigā bez apaviem.

5.3.      Vispārējie aizliegumi – ieviest 8. punktu, izteikt to šādā redakcijā: Izglītojamam nav atļauts veikala apmeklējums no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:30, izņemot, ja vecāks uzrakstījis zīmi par veikala apmeklējuma nepieciešamību.

            Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī. (26.04.2017. Skolas padomes sēdes protokols Nr. 3)

6.      Vasaras periodā arī šogad skolas ēdnīcā paši vārīsim ievārījumus un konservus, tāpēc jau ar 20. jūliju ir iespēja nodot svaigas ogas un dārzeņus. Pirms nodošanas zvanīt skolas lietvedei I. Kalveniecei – 29840776 (darba dienās), skolas ēdnīca – 63453076. Ja nav iespējams piegādāt pašiem, zvanīt skolas saimniekam S. Siņickim – 29191247 (darba dienās, sākot ar 01.07.2018.). Rudenī nododamie dārzeņi skolas ēdnīcai: (pirmsskolas vecuma bērniem 1/2 no daudzuma), 1.-4. klases skolēniem brīvprātīgi ziedojumi:

·         kartupeļi – 40 kg (1 maiss)

·         burkāni – 5 kg

·         sīpoli – 3 kg un ķiploki – 0,5 kg

·         sarkanās bietes – 5 kg

·         kāposti – 10 kg

·         dilles, puravi

·         pupiņas

·         svaigi gurķi, tomāti

·         ogas, augļi

 

 

                                                                                                                                                                 Direktore   G. Spiģere

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .